GMT: Thứ Ba, ngày 2  tháng 6, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 13
Một nghiên cứu bao gồm 307 trẻ em từ 6 đến 19 tuổi bằng cách đo kích cỡ từng phần của bộ não bằng phương pháp MRI và đo các khả năng từ vựng và suy luận đã được thực hiện (Shaw, 2006). Nghiên cứu cho thấy có một sự liên quan nào đó giữa IQ và cấu trúc của vỏ não – những người có trí thông minh cao thường có vỏ não mỏng khi nhỏ và dày dần thêm khi lớn lên.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:25:03(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hình bên dưới:

Nhìn các hàng ngang và dọc, nếu hai ô hình đầu tiên hợp với nhau để tạo thành hình thứ 3, trừ trường hợp các ký hiệu giống nhau sẽ triệt tiêu nhau khi kết hợp. Vậy ô hình nào ở trên kết hợp không đúng và phải thay thế bằng ô hình nào dưới đây?
A-
Hình 1 sai, thay bằng hình A
B-
Hình 7 sai, thay bằng hình C
C-
Hình 5 sai, thay bằng hình E
D-
Hình 7 sai, thay bằng hình B
E-
Hình 6 sai, thay bằng hình D
2-
Cho hình bên dưới:

Khi hình trên gập lại để tạo thành một hình hộp thì có thể là duy nhất hình nào trong các hình dưới đây?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
3-
Từ nào khác với các từ còn lại?
Xương đùi, Hàm dưới, Xương mác, Xương chày, Xương bánh chè
A-
Xương đùi
B-
Hàm dưới
C-
Xương mác
D-
Xương chày
E-
Xương bánh chè
4-
Cho hình bên dưới:

Hãy điền hình còn thiếu vào hình trên?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
5-
Cho hình bên dưới:

Tiếp theo chuỗi hình trên là hình nào trong số các hình sau?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
6-
Hình nào bên dưới có điểm chung nhất với hình ở bên trái?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
7-
Từ nào trong các từ bên dưới có nghĩa gần nhất với từ "HỢP NHẤT ":
Bịt mõm, Nổ, Kết hợp, Bất động, Xiết chặt.
A-
Bịt mõm
B-
Nổ
C-
Kết hợp
D-
Bất động
E-
Xiết chặt
8-
Hình lục giác nào trong số các hình A, B, C, D và E có thể thêm vào một dấu chấm sao cho đáp ứng được cùng điều kiện như trong hình lục giác bên trên 5 hình này ?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
9-
Cho hình:

Khi hình trên gập lại để tạo thành một hình lập phương thì có thể tạo thành duy nhất một hình nào trong các hình dưới đây?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
10-
Tìm ký tự thay cho dấu chấm hỏi trong các dãy ký tự bên dưới:
N M L
Q P O
C B ?
A-
Chữ A
B-
Chữ N
C-
Chữ H
D-
Chữ D
E-
Chữ K
[ Đặng Vân Oanh-ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1782. Đăng: 13-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG