GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 14
Một người có trí thông minh cao thường ít bị bệnh tật nặng hơn và sống lâu hơn. Điều đó có thể là bởi vì họ có khả năng né tránh những chấn thương tốt hơn và chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn và mặt khác, họ thường có đời sống kinh tế khá giả hơn.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 03:07:11(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hình bên dưới:

Điền vào chỗ dấu hỏi hình thích hợp?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
2-
Chiều nay đồng hồ đeo tay của tôi chạy đúng giờ, sau đó nó bắt đầu chạy chậm 17 phút mỗi giờ cho đến khi cách đây 6 tiếng nó ngừng chạy hoàn toàn. Lúc này nó chỉ thời gian là 2.52 pm. Vậy bây giờ là mấy giờ?
A-
9 giờ đêm
B-
10 giờ đêm
C-
11 giờ đêm
D-
12 giờ đêm
3-
Cho chuỗi số sau:
1, 101, 15, 4, 29, –93, 43, –190, ?
Tiếp theo chuỗi số trên là số nào?
A-
87
B-
77
C-
67
D-
57
4-
Cho chuỗi số sau:
15, 5, 8, 24, 21, 7, 10, 30, ?, ?, ?, 36, 33

Hãy điền số thích hợp vào chỗ dấu chấm hỏi?
A-
9,12,27
B-
27,9,12
C-
12,27,9
D-
9,27,12
5-
Hãy điền số còn thiếu vào ô có dấu "?" ở hình dưới?
A-
Số 7
B-
Số 5
C-
Số 9
D-
Số 3
6-
Công tắc A bật đèn số 1 và 2 sáng/tắt hoặc tắt/sáng
Công tắc B bật đèn số 2 và 4 sáng/tắt hoặc tắt/sáng
Công tắc C bật đèn số 1 và 3 sáng/tắt hoặc tắt/sáng
Công tắc D bật đèn số 3 và 4 sáng/tắt hoặc tắt/sang
Ký hiệu:

Tắt lần lượt công tắc D, C, A và B với kết quả Hình 1 chuyển thành Hình 2. Vậy công tắc nào không hoạt động?
A-
Công tắc A
B-
Công tắc B
C-
Công tắc C
D-
Công tắc D
7-
Số nào sẽ thay cho dấu chấm hỏi ở hình bên dưới?
A-
Số 17
B-
Số 18
C-
Số 19
D-
Số 20
8-
Tìm số thích hợp thay cho ô có dấu chấm hỏi bên dưới:
A-
Số 39
B-
Số 49
C-
Số 59
D-
Số 69
9-
Cho hình bên dưới:

Hình còn thiếu là hình nào sau đây?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
10-
Số nào sẽ là số thay cho dấu chấm hỏi ở hình bên dưới?
A-
Số 5
B-
Số 9
C-
Số 3
D-
Số 8
[ Đặng Vân Oanh-DT ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1990. Đăng: 14-11-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG