GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 15
Sự di truyền của chỉ số IQ cho thấy khả năng IQ của một đứa trẻ bị ảnh hưởng từ IQ của cha mẹ. Bởi vì chỉ số IQ luôn nhỏ hơn 1 nên chỉ số IQ của đứa trẻ sẽ có xu hướng quay lại về chỉ số IQ chuẩn của dân số chung. Có thể nói, một cặp bố mẹ có chỉ số thông minh cao có nhiều khả năng có những đứa con kém thông minh hơn họ. Trong khi đó, những cặp bố mẹ có chỉ số IQ có chỉ số thông minh thấp lại có xu hướng có những đứa con thông minh hơn.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 12:17:46(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Theo bạn, mẫu tự còn thiếu là mẫu tự gì?
B E I N ?
A-
Chữ A
B-
Chữ M
C-
Chữ T
D-
Chữ H
2-
Con số cần thêm vào ô kế tiếp là số nào?
1 4 5 8
2 3 6 ?
A-
Số 7
B-
Số 8
C-
Số 5
D-
Số 9
3-
Theo bạn,mẫu tự còn thiếu là mẫu tự nào?
? R T
R O E
T E A
A-
A
B-
H
C-
C
D-
D
4-
Con số nằm trong ngoặc đơn là con số mấy?
836 (316) 112
213 ( ) 421
A-
110
B-
320
C-
211
D-
430
5-
Hãy suy nghĩ để tìm một từ,vừa hoàn chỉnh từ đứng trước vừa khởi đầu cho từ sau:
BRIG(...)IRON
A-
AND
B-
END
C-
IRON
D-
IST
6-
Hãy suy nghĩ dể tìm một từ,vừa hoàn chỉnh từ đứng trước vừa khởi đầu cho từ sau:
SP(...)NA
A-
IS
B-
ON
C-
ARE
D-
AL
7-
Con số nằm trong ngoặc đơn là số mấy?
188 (118) 424
214 (...) 320
A-
155
B-
421
C-
350
D-
53
8-
Từ nằm trong ngoặc đơn là từ gì?
GRINS (LOIN) ALONE
SWILL (....) ATONE
A-
GARDEN
B-
TOIL
C-
HAROLD
D-
CHAIR
9-
Bạn hãy tìm ra từ không cùng nhóm với các từ còn lại:
MAIR
TIGERTIB
DORHAL
NOCENI
A-
IRMA
B-
BRIGITTE
C-
CONNIE
D-
HAROLD
10-
Đố bạn dấu chấm hỏi là con số mấy?
0 7 26 ?
A-
63
B-
1
C-
9
D-
30
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1138. Đăng: 14-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG