GMT: Thứ Hai, ngày 15  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Quang học   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 99
Tác dụng nào của dòng điện phụ thuộc vào chiều của dòng điện? A. Tác dụng nhiệt. B. Tác dụng từ. C. Tác dụng quang. D. Tác dụng sinh lí. Một bóng đèn loại 12V − 6W được mắc vào mạch điện một chiều thì đèn sáng bình thường. Nếu mắc đèn vào mạch điện xoay chiều mà đèn vẫn sáng như trước, khi đó cường độ dòng điện qua đèn có giá trị: A. 2A. B. 1A. C. 0,5A. D. 0,1A. Một bóng đèn có ghi 12V − 6W lần lượt được mắc vào mạch điện một chiều, rồi vào mạch điện xoay chiều có cùng hiệu điện thế 12V thì độ sáng của đèn A. ở mạch điện một chiều mạnh hơn ở mạch điện xoay chiều. B. ở mạch điện một chiều yếu hơn ở mạch điện xoay chiều. C. ở cả hai mạch điện đều như nhau. D. ở mạch điện xoay chiều có lúc mạnh có lúc yếu.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 08:57:29(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tác dụng nào của dòng điện phụ thuộc vào chiều của dòng điện?
A-
Tác dụng nhiệt.
B-
Tác dụng từ.
C-
Tác dụng quang.
D-
Tác dụng sinh lí.
2-
Một bóng đèn loại 12V − 6W được mắc vào mạch điện một chiều thì đèn sáng bình thường. Nếu mắc đèn vào mạch điện xoay chiều mà đèn vẫn sáng như trước, khi đó cường độ dòng điện qua đèn có giá trị:
A-
2A.
B-
1A.
C-
0,5A.
D-
0,1A.
3-
Một bóng đèn có ghi 12V − 6W lần lượt được mắc vào mạch điện một chiều, rồi vào mạch điện xoay chiều có cùng hiệu điện thế 12V thì độ sáng của đèn:
A-
ở mạch điện một chiều mạnh hơn ở mạch điện xoay chiều.
B-
ở mạch điện một chiều yếu hơn ở mạch điện xoay chiều.
C-
ở cả hai mạch điện đều như nhau.
D-
ở mạch điện xoay chiều có lúc mạnh có lúc yếu.
4-
Để đo hiệu điện thế của mạng điện dùng trong gia đình, ta cần chọn vôn kế có giới hạn đo:
A-
nhỏ hơn 220V, có kí hiệu AC (hay ~).
B-
nhỏ hơn 220V, có kí hiệu DC (hay − ).
C-
lớn hơn 220V, có kí hiệu AC (hay ~).
D-
lớn hơn 220V, có kí hiệu DC (hay − ).
5-
Sử dụng vôn kế xoay chiều để đo hiệu điện thế giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong gia đình thấy vôn kế chỉ 220V. Nếu đổi chỗ hai đầu phích cắm vào ổ lấy điện thì kim của vôn kế sẽ:
A-
quay ngược lại và chỉ 220V.
B-
quay trở về số 0. C.
C-
dao động liên tục, không chỉ một giá trị xác định nào.
D-
vẫn chỉ giá trị cũ.
6-
Khi truyền tải điện năng đi xa, điện năng hao phí trên đường dây dẫn chủ yếu là do:
A-
tác dụng từ của dòng điện.
B-
tác dụng nhiệt của dòng điện.
C-
tác dụng hóa học của dòng điện.
D-
tác dụng sinh lý của dòng điện.
7-
Những phương án có thể làm giảm hao phí trên đường dây tải điện là:
A-
giảm điện trở dây dẫn, tăng hiệu điện thế truyền tải.
B-
giảm điện trở dây dẫn, giảm hiệu điện thế truyền tải.
C-
tăng điện trở dây dẫn, giảm hiệu điện thế truyền tải.
D-
tăng điện trở dây dẫn, tăng hiệu điện thế truyền tải.
8-
Khi truyền tải điện năng đi xa, điện năng hao phí đã chuyển hoá thành dạng năng lượng:
A-
hoá năng.
B-
năng lượng ánh sáng.
C-
nhiệt năng.
D-
năng lượng từ trường.
9-
Khi truyền tải một công suất điện P bằng một dây có điện trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U, công thức xác định công suất hao phí P hp do tỏa nhiệt là:
A-
B-
C-
D-
10-
Khi truyền tải điện năng, ở nơi truyền đi người ta cần lắp:
A-
biến thế tăng điện áp.
B-
biến thế giảm điện áp.
C-
biến thế ổn áp.
D-
cả biến thế tăng áp và biến thế hạ áp.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 853. Đăng: 14-11-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG