GMT: Thứ Tư, ngày 12  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Quang học   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 114
Máy ảnh gồm các bộ phận chính: A. Buồng tối, kính màu, chỗ đặt phim. B. Buồng tối, vật kính, chỗ đặt phim. C. Vật kính, kính màu, chỗ đặt phim. D. Vật kính, kính màu, chỗ đặt phim, buồng tối. Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh là: A. Ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. B. Ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật. C. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. D. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật. Bộ phận quang học của máy ảnh là: A. Vật kính. B. Phim. C. Buồng tối. D. Bộ phận đo độ sáng.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 23:54:08(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Máy ảnh gồm các bộ phận chính:
A-
Buồng tối, kính màu, chỗ đặt phim.
B-
Buồng tối, vật kính, chỗ đặt phim.
C-
Vật kính, kính màu, chỗ đặt phim.
D-
Vật kính, kính màu, chỗ đặt phim, buồng tối.
2-
Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh là:
A-
Ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.
B-
Ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.
C-
Ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.
D-
Ảnh ảo, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.
3-
Bộ phận quang học của máy ảnh là:
A-
Vật kính.
B-
Phim.
C-
Buồng tối.
D-
Bộ phận đo độ sáng.
4-
Vật kính của máy ảnh sử dụng:
A-
Thấu kính hội tụ.
B-
Thấu kính phân kỳ.
C-
Gương phẳng.
D-
Gương cầu.
5-
Một máy ảnh có thể không cần bộ phận:
A-
buồng tối, phim.
B-
buồng tối, vật kính.
C-
bộ phận đo độ sáng.
D-
vật kính.
6-
Ảnh của một vật trong máy ảnh có vị trí:
A-
nằm sát vật kính.
B-
nằm trên vật kính.
C-
nằm trên phim.
D-
nằm sát phim.
7-
Khi vật tiến lại gần máy ảnh thì:
A-
ảnh to dần.
B-
ảnh nhỏ dần.
C-
ảnh không thay đổi về kích thước.
D-
ảnh không thay đổi vị trí so với vật kính.
8-
Phim trong máy ảnh có chức năng:
A-
tạo ra ảnh thật của vật.
B-
tạo ra ảnh ảo của vật.
C-
ghi lại ảnh ảo của vật.
D-
ghi lại ảnh thật của vật.
9-
Buồng tối của máy ảnh có chức năng:
A-
điều chỉnh lượng ánh sáng vào máy.
B-
không cho ánh sáng lọt vào máy.
C-
ghi lại ảnh của vật.
D-
tạo ảnh thật của vật.
10-
Khi chụp ảnh bằng máy ảnh cơ học người thợ thường điều chỉnh ống kính máy ảnh với mục đích:
A-
thay đổi tiêu cự của ống kính.
B-
thay đổi khoảng cách từ vật đến mắt.
C-
thay đổi khoảng cách từ vật kính đến phim.
D-
thay đổi khoảng cách từ vật đến phim.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1187. Đăng: 16-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG