GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc nghiệm IQ - 18
Trên toàn thế giới, chỉ số IQ sẽ tăng một cách chậm chạp, còn được biết đến với tên gọi hiệu ứng Flynn (1999). Hiệu ứng Flynn đã được quan sát từ rất lâu nhưng rất khó để giải thích. Tuy nhiên, những bài kiểm tra trí thông minh luôn được điều chỉnh lại để điểm trung bình luôn là 100, ví dụ WISC-R (1974), WISC-III (1991) và WISC-IV (2003). Vì vậy, có thể nói rất khó so sánh chỉ số IQ với nhiều năm trước.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:14:42(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Bạn hãy tìm một từ đồng nghĩa với hai từ nằm ngoài ngoặc đơn:
CROWD(....)NEWSPAPERS
A-
FLAME
B-
PRESS
C-
FRESH
D-
RING
2-
Hãy suy nghĩ để tìm một từ,vừa hoàn chỉnh từ đứng trước vừa khởi đầu cho từ sau:
ST(...)ER
A(...)Y
A-
SING-CORN
B-
RING-CORN
C-
ORM-CE
D-
CE-ORM
3-
Đoán thử xem dấu chấm hỏi là số nào?
11 12 14 ? 26 42
A-
Số 15
B-
Số 17
C-
Số 18
D-
Số 21
4-
Con số nằm trong ngoặc đơn là số mấy?
341 (250) 466
282 ( ) 398
A-
Số 321
B-
Số 232
C-
Số 179
D-
Số 123
5-
Bạn hãy tìm một từ đồng nghĩa với hai từ nằm ngoài ngoặc đơn:
SHAPE(....)CLASS
A-
OKOTY
B-
OCIRA
C-
FORM
D-
REBLAGED
6-
Hãy suy nghĩ xem con số kế tiếp là số mấy?
7 14 10 12 14 9 ?
A-
Số 19
B-
Số 50
C-
Số 6
D-
Số 10
7-
Con số nằm trong ngoặc đơn là con số máy?
17 (102) 12
14 ( ) 11
A-
Số 7
B-
Số 77
C-
Số 15
D-
Số 55
8-
Hãy suy nghĩ để tìm một từ,vừa hoàn chỉnh từ đứng trước vừa khởi đầu cho từ sau:
S(...)GET
A-
ING
B-
ER
C-
TAR
D-
ED
9-
Bạn hãy tìm một từ đồng nghĩa với hai từ nằm ngoài ngoặc đơn:
ACCOUNT(....)BEAK
A-
BILL
B-
TALK
C-
BEAK
D-
PAPER
10-
Theo bạn,số kế tiếp là con số mấy?
18 20 24 32 ?
A-
Số 20
B-
Số 48
C-
Số 23
D-
Số 45
[ Đặng Vân Oanh-ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1174. Đăng: 16-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG