GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Quang học   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 120
Khoảng nhìn rõ của mắt cận ( khoảng cách từ Cc đến Cv ) A. bằng khoảng nhìn rõ của mắt lão. B. lớn hơn khoảng nhìn rõ của mắt lão. C. nhỏ hơn khoảng nhìn rõ của mắt lão. D. bằng khoảng nhìn rõ của mắt bình thường. Khoảng nhìn rõ của mắt lão ( khoảng cách từ Cc đến Cv ) A. bằng khoảng nhìn rõ của mắt cận. B. lớn hơn khoảng nhìn rõ của mắt cận. C. nhỏ hơn khoảng nhìn rõ của mắt cận. D. bằng khoảng nhìn rõ của mắt bình thường. Mắt của bạn Đông có khoảng cực viễn là 40cm. Loại kính thích hợp để bạn ấy đeo là: A. hội tụ, có tiêu cự 40cm. B. phân kỳ, có tiêu cự 40cm. C. hội tụ, có tiêu cự lớn hơn 40cm. D. phân kỳ, có tiêu cự lớn hơn 40cm.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:44:56(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Khoảng nhìn rõ của mắt cận ( khoảng cách từ Cc đến Cv )
A-
bằng khoảng nhìn rõ của mắt lão.
B-
lớn hơn khoảng nhìn rõ của mắt lão.
C-
nhỏ hơn khoảng nhìn rõ của mắt lão.
D-
bằng khoảng nhìn rõ của mắt bình thường.
2-
Khoảng nhìn rõ của mắt lão ( khoảng cách từ Cc đến Cv )
A-
bằng khoảng nhìn rõ của mắt cận.
B-
lớn hơn khoảng nhìn rõ của mắt cận.
C-
nhỏ hơn khoảng nhìn rõ của mắt cận.
D-
bằng khoảng nhìn rõ của mắt bình thường.
3-
Mắt của bạn Đông có khoảng cực viễn là 40cm. Loại kính thích hợp để bạn ấy đeo là:
A-
hội tụ, có tiêu cự 40cm.
B-
phân kỳ, có tiêu cự 40cm.
C-
hội tụ, có tiêu cự lớn hơn 40cm.
D-
phân kỳ, có tiêu cự lớn hơn 40cm.
4-
Mắt của bạn Đông không thể nhìn rõ các vật ở xa mắt hơn 50cm. Để khắc phục bạn ấy cần:
A-
đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm.
B-
đeo sát mắt một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 50cm.
C-
không cần đeo kính.
D-
đeo kính hội tụ khi nhìn gần và đeo kính phân kỳ khi nhìn xa.
5-
Mắt cận là mắt có thể thủy tinh ở trạng thái bình thường sẽ:
A-
phồng lên hơn so với mắt người bình thường.
B-
dẹt hơn so với mắt người bình thường.
C-
vẫn giống như mắt người bình thường.
D-
phồng hay dẹt hơn tùy thuộc vào độ cận nhiều hay ít.
6-
Mắt của bạn Đông có khoảng cực cận là 10cm. Biết khoảng cách từ điểm cực cận đến cực viễn là 40cm. Bạn Đông không đeo kính sẽ thấy vật xa nhất cách mắt:
A-
50cm.
B-
40cm.
C-
30cm.
D-
400cm.
7-
Một người quan sát các vật qua một thấu kính phân kì, đặt cách mắt 10cm thì thấy ảnh của mọi vật xa, gần đều hiện lên cách mắt trong khoảng 50cm trở lại. Thấu kính phân kì mà người đó đang đeo có tiêu cự:
A-
10cm.
B-
50cm.
C-
40cm.
D-
60cm.
8-
Có thể dùng kính lúp để quan sát:
A-
Trận bóng đá trên sân vận động.
B-
Một con vi trùng.
C-
Các chi tiết máy của đồng hồ đeo tay.
D-
Kích thước của nguyên tử.
9-
Phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây khi nói về kính lúp là:
A-
Kính lúp là dụng cụ bổ trợ cho mắt khi quan sát các con vi khuẩn.
B-
Kính lúp thực chất là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
C-
Sử dụng kính lúp giúp ta quan sát rõ hơn ảnh thật của những vật nhỏ.
D-
Kính lúp thực chất là thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn.
10-
Một người quan sát một vật nhỏ bằng kính lúp, người ấy phải điều chỉnh để:
A-
ảnh của vật là ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật.
B-
ảnh của vật là ảnh thật cùng chiều, lớn hơn vật.
C-
ảnh của vật là ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật.
D-
ảnh của vật là ảnh ảo cùng chiều, nhỏ hơn vật.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 962. Đăng: 17-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG