GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 21
Bài test IQ là công bằng giữa các nền văn hóa (không phân biệt bạn lớn lên ở đâu) , và công bằng giữa các nền kiến thức (không phân biệt bạn có đi học hay không).
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:23:03(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Theo bạn,con số nào sẽ thay cho dấu chấm hỏi?
3 9 3
5 7 1
7 1 ?
A-
Số 3
B-
Số 7
C-
Số 9
2-
Theo bạn,số kế tiếp là con số mấy?
7 13 24 45 ?
A-
Số 13
B-
Số 24
C-
Số 86
3-
Con số nằm trong ngoặc đơn là số mấy?
234 (333)567
345 ( ) 678
A-
Số 333
B-
Số 245
C-
Số 324
4-
Hãy suy nghĩ xem con số kế tiếp là số mấy?
4 5 7 11 19 ?
A-
Số 38
B-
Số 35
C-
Số 47
5-
Theo bạn,con số nào sẽ thay cho dấu chấm hỏi?
9 4 1
6 6 2
1 9 ?
A-
Số 4
B-
Số 8
C-
Số 2
6-
Đoán thử xem dấu chấm hỏi là số nào?
11 12 14 ? 26 42
A-
Số 12
B-
Số 18
C-
Số 14
7-
Theo bạn,con số nào sẽ thay cho dấu chấm hỏi?
8 5 2
4 2 0
9 6 ?
A-
Số 8
B-
Số 4
C-
Số 3
8-
Con số nằm trong ngoặc đơn là số mấy?
12 (336) 14
15 ( ) 16
A-
Số 15
B-
Số 480
C-
Số 14
9-
Hãy suy nghĩ xem con số kế tiếp là số mấy?
4 7 9 11 14 15 19 ?
A-
Số 19
B-
Số 16
C-
Số 14
10-
Theo bạn,con số nào sẽ thay cho dấu chấm hỏi?
3 7 16
6 13 28
9 19 ?
A-
Số 3
B-
Số 40
C-
Số 9
[ Đặng Vân Oanh-ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1069. Đăng: 17-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG