GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 31
Báo Thanh niên ngày 16/2/2005 đưa tin cậu bé Mikhail Ali mới 3 tuổi (đến từ Bramley, Leeds) đã vượt qua kỳ thi thẩm định chỉ số IQ tổ chức tại ĐH York, Anh quốc. Em đã thực hiện xong hàng loạt bài thi bao gồm toán, tranh ảnh, các câu hỏi khó về logic và dãy số do hiệp hội Mensa đưa ra, đạt 137 điểm và trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất đỗ kỳ thi của tổ chức này. Em bé được xác định là có tài năng bẩm sinh, làm nhiều người ngạc nhiên, nhưng cũng vẫn còn là một cậu con trai bé bỏng, ăn nhiều và chơi với những đồ chơi hằng ngày.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:12:44(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Theo bạn, con số nào sẽ thay cho dấu chấm hỏi?
A-
Số 7
B-
Số 8
C-
Số 5
D-
Số 3
E-
Số 9
F-
Số 11
2-
Dấu chấm hỏi trong hình bên dưới là số mấy?
A-
Số 9
B-
Số 7
C-
Số 1
D-
Số 0
E-
Số 5
F-
Số 3
3-
Hãy tìm ra hình không cùng nhóm với các hình còn lại trong các hình bên dưới:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
4-
Con số cần phải thay cho dấu chấm hỏi là số mấy?
A-
Số 18
B-
Số 14
C-
Số 45
D-
Số 23
E-
Số 21
F-
Số 19
5-
Con số cần thay thế cho dấu chấm hỏi là số mấy?
A-
Số 109
B-
Số 203
C-
Số 100
D-
Số 111
E-
Số 104
F-
Số 401
6-
Dấu chấm hỏi sẽ được thay thế bởi số nào?
A-
Số 12
B-
Số 23
C-
Số 19
D-
Số 21
E-
Số 19
F-
Số 16
7-
Bạn hãy tìm ra hình không cùng nhóm với các hình còn lại:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
8-
Số nào sẽ thay cho dấu chấm hỏi?
A-
Số 6
B-
Số 8
C-
Số 10
D-
Số 12
E-
Số 14
9-
Bạn hãy tính toán để thay dấu chấm hỏi bằng một chữ số:
A-
Số 3
B-
Số 33
C-
Số 13
D-
Số 23
E-
Số 13
10-
Cho hình:

Dấu chấm hỏi sẽ là con số nào?
A-
Số 16
B-
Số 36
C-
Số 66
D-
Số 76
E-
Số 56
F-
Số 46
[ Đặng Vân Oanh-ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1300. Đăng: 20-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG