GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Quang học   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 145
Khi cuộn dây quay đều đặn trong từ trường thì dòng điện cảm ứng trong cuộn dây: A. mỗi vòng quay, đổi chiều 1 lần. B. mỗi vòng quay, đổi chiều 2 lần. C. mỗi vòng quay, đổi chiều 3 lần. D. mỗi vòng quay, đổi chiều 4 lần. Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp 4 lần thì công suất hao phí do tỏa nhiệt sẽ: A.tăng 4 lần B. giảm 4 lần. C. tăng 16 lần. D. giảm 16 lần. Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng cho ảnh A’B’. Ảnh A’B’ là: A. ảnh thật, cùng chiều, cao gấp 2 lần vật. B. ảnh thật, ngược chiều, cao gấp 2 lần vật. C. ảnh ảo, ngược chiều, cao gấp 2 lần vật. D. ảnh ảo, cùng chiều, cao gấp 2 lần vật.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:08:42(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Khi cuộn dây quay đều đặn trong từ trường thì dòng điện cảm ứng trong cuộn dây:
A-
mỗi vòng quay, đổi chiều 1 lần.
B-
mỗi vòng quay, đổi chiều 2 lần.
C-
mỗi vòng quay, đổi chiều 3 lần.
D-
mỗi vòng quay, đổi chiều 4 lần.
2-
Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp 4 lần thì công suất hao phí do tỏa nhiệt sẽ:
A-
tăng 4 lần.
B-
giảm 4 lần.
C-
tăng 16 lần.
D-
giảm 16 lần.
3-
Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng cho ảnh A’B’. Ảnh A’B’ là:
A-
ảnh thật, cùng chiều, cao gấp 2 lần vật.
B-
ảnh thật, ngược chiều, cao gấp 2 lần vật.
C-
ảnh ảo, ngược chiều, cao gấp 2 lần vật.
D-
ảnh ảo, cùng chiều, cao gấp 2 lần vật.
4-
Xét về mặt năng lượng thì động cơ điện và máy phát điện khác nhau ở chỗ :
A-
động cơ điện biến đổi cơ năng thành điện năng, máy phát điện biến đổi điện năng thành cơ năng.
B-
động cơ điện biến đổi điện năng thành cơ năng, máy phát điện biến đổi cơ năng thành điện năng.
C-
động cơ điện và máy phát điện cùng biến đổi điện năng thành cơ năng.
D-
động cơ điện và máy phát điện cùng biến đổi cơ năng thành điện năng.
5-
Một bóng đèn có ghi 12V – 1,5W. Lần lượt mắc bóng đèn vào nguồn điện một chiều rồi vào nguồn điện xoay chiều có cùng hiệu điện thế 12V thì:
A-
mắc vào nguồn điện xoay chiều đèn sáng hơn.
B-
mắc vào nguồn điện một chiều đèn sáng hơn.
C-
cả hai trường hợp đèn sáng như nhau.
D-
mắc vào nguồn điện xoay chiều đèn cháy.
6-
Khi trộn ánh sáng màu đỏ, ánh sáng màu lam và ánh sáng màu lục với cùng một tỉ lệ ta thu được ánh sáng màu :
A-
tím.
B-
lam.
C-
vàng.
D-
trắng.
7-
Các bộ phận chính của máy biến áp là gì?
A-
Lõi sắt và một cuộn dây.
B-
Lõi sắt và hai cuộn dây.
C-
Lõi sắt và nam châm.
D-
Lõi sắt hay nam châm.
8-
Khi có một tia sáng đi từ không khí tới mặt phân cách giữa không khí và nước thì có thể xảy ra hiện tượng nào dưới đây.
A-
Chỉ có thể xảy ra hiện tượng khúc xạ.
B-
Chỉ có thể xảy ra hiện tượng phản xạ.
C-
Có thể xảy ra đồng thời cả hiện tượng khúc xạ lẫn hiện tượng phản xạ.
D-
Không thể đồng thời xảy ra cả hiện tượng khúc xạ lẫn hiện tượng phản xạ.
9-
Chọn câu đúng trong các câu sau:
A-
Kính lúp dùng để quan sát những vật nhỏ.
B-
Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ.
C-
Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn.
D-
Tiêu cự của kính lúp càng lớn thì độ bội giác của kính càng lớn.
10-
Thấu kính nào dưới đây có thể dùng làm kính lúp:
A-
Thấu kính phân kỳ có tiêu cự 20cm
B-
Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5cm
C-
Thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm
D-
Thấu kính phân kỳ có tiêu cự 50cm
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 764. Đăng: 21-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG