GMT: Thứ Năm, ngày 28  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Quang học   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 146
Số chỉ ampe kế trong mạch điện hình vẽ cho biết: A. Cường độ dòng điện qua đèn 2. B. Cường độ dòng điện trong toàn mạch. C. Cường độ dòng điện qua đèn 3. D. Cường độ dòng điện qua đèn 1. Khi đo hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn mắc vào nguồn điện 6V ta nên chọn vôn kế nào trong các vôn kế có giới hạn đo sau đây? A. > 6V. B. = 6V. C. ≥ 6V. D. < 6V. Khi hiệu điện thế đặt vào giữa hai đầu dây dẫn tăng lên ba lần thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó thay đổi như thế nào? A. Tăng 3 lần. C. Giảm 3 lần. B. Không thay đổi. D. Không thể xác định chính xác được.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 20:37:28(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Số chỉ ampe kế trong mạch điện hình vẽ cho biết:
A-
Cường độ dòng điện qua đèn 2.
B-
Cường độ dòng điện trong toàn mạch.
C-
Cường độ dòng điện qua đèn 3.
D-
Cường độ dòng điện qua đèn 1.
2-
Khi đo hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn mắc vào nguồn điện 6V ta nên chọn vôn kế nào trong các vôn kế có giới hạn đo sau đây?
A-
> 6V.
B-
= 6V.
C-
≥ 6V.
D-
< 6V.
3-
Khi hiệu điện thế đặt vào giữa hai đầu dây dẫn tăng lên ba lần thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó thay đổi như thế nào?
A-
Tăng 3 lần.
B-
Giảm 3 lần.
C-
Không thay đổi.
D-
Không thể xác định chính xác được.
4-
Đồ thị nào sau đây biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế?
A-
Đồ thị a và b.
B-
Đồ thị b.
C-
Đồ thị a.
D-
Không có đồ thị nào.
5-
Cho mạch như hình vẽ. Số chỉ của Ampe kế là 5A, số chỉ của Vôn kế là 25V. Hỏi nếu thay nguồn điện bằng một nguồn điện khác thì số chỉ của Ampe kế và Vôn kế có thay đổi không? Nếu có, sự thay đổi có thể tuân theo một qui luật nào không?
A-
Thay đổi, hiệu điện thế và cường độ dòng điện luôn tỉ lệ nghịch với nhau.
B-
Không thay đổi.
C-
Thay đổi, giá trị của hiệu điện thế luôn gấp 5 lần giá trị của cường độ dòng điện.
D-
Có thay đổi, nhưng không tuân theo một qui luật nào cả.
6-
Để đo cường độ dòng điện qua đèn, người ta mắc theo một trong bốn sơ đồ sau. Hãy cho biết sơ đồ nào ampe kế mắc đúng?
A-
B-
C-
D-
7-
Trên hình là hai đồ thị do hai học sinh a và b vẽ được khi làm thí nghiệm xác đinh liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn. Hãy cho biết nhận xét nào sai?
A-
Kết quả của a sai.
B-
Trong 2 đồ thị trên chắc chắn phải có 1 đồ thị sai.
C-
Cả hai kết quả đều sai.
D-
Kết quả của b đúng.
8-
Trên hình vẽ. Hãy cho biết đồ thị nào biểu diễn đúng mối quan hệ giữa cường độ dòng điện I(A) chạy trong dây dẫn và hiệu điện thế U(V) đặt vào hai đầu dây dẫn đó?
A-
Đồ thị d.
B-
Đồ thị b.
C-
Đồ thị a.
D-
Đồ thị c
9-
Khi tiến hành thí nghiệm về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế, một học sinh thu được các dữ kiện sau đây:
Giá trị còn thiếu (ô có dấu chấm hỏi) bằng:
A-
0,215 A
B-
0,125 A
C-
0,15 A
D-
0,175 A
10-
Dụng cụ như hình vẽ có công dụng :
A-
Đo cường độ dòng điện.
B-
Đo công suất dòng điện.
C-
Đo hiệu điện thế.
D-
Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 870. Đăng: 22-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG