GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Quang học   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 170
Vật AB đặt trước một thấu kính hội tụ cho ảnh A'B' , ảnh và vật nằm về hai phía của thấu kính. Thông tin nào sau đây là đúng nhất? A Ảnh là ảnh thật, ngược chiều với vật . B Ảnh là ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật . C Ảnh là ảnh ảo, cùng chiều với vật . D Ảnh là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật . Bóng đèn phát ra ánh sáng trắng và mắt đặt liên tiếp hai tấm lọc màu lục và màu lam. Ta sẽ thấy bóng đèn có màu: A lam. B xanh da trời. C đen . D xanh nõn chuối non. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách hai môi trường trong suốt thì: A bị hắt lại môi trường cũ. B tiếp tục truyền thẳng vào môi trường thứ hai. C bị gãy khúc tại mặt phân cách và đi vào môi trường thứ hai. D vừa bị hắt lại môi trường cũ, vừa bị gãy khúc đi vào môi trường thứ hai.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:36:25(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Vật AB đặt trước một thấu kính hội tụ cho ảnh A'B' , ảnh và vật nằm về hai phía của thấu kính. Thông tin nào sau đây là đúng nhất?
A-
Ảnh là ảnh thật, ngược chiều với vật .
B-
Ảnh là ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật .
C-
Ảnh là ảnh ảo, cùng chiều với vật .
D-
Ảnh là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật .
2-
Bóng đèn phát ra ánh sáng trắng và mắt đặt liên tiếp hai tấm lọc màu lục và màu lam. Ta sẽ thấy bóng đèn có màu:
A-
lam.
B-
xanh da trời.
C-
đen.
D-
xanh nõn chuối non.
3-
Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách hai môi trường trong suốt thì:
A-
bị hắt lại môi trường cũ.
B-
tiếp tục truyền thẳng vào môi trường thứ hai.
C-
bị gãy khúc tại mặt phân cách và đi vào môi trường thứ hai.
D-
vừa bị hắt lại môi trường cũ, vừa bị gãy khúc đi vào môi trường thứ hai.
4-
Một người nhìn xuống đáy một chậu nước theo hướng không vuông góc với mặt nước và thấy một viên sỏi. Chọn câu trả lời sai?
A-
Tia sáng từ viên sỏi truyền đến mắt theo đường gấp khúc.
B-
Mắt quan sát được ảnh của viên sỏi nằm ở trên vị trí thực của viên sỏi 1 chút.
C-
Xét 1 tia sáng truyền từ viên sỏi đến mắt thì góc tới luôn nhỏ hơn góc khúc xạ.
D-
Nhìn thấy viên sỏi nhỏ hơn so với nhìn viên sỏi ngoài không khí.
5-
Có thể tạo ra ánh sáng màu vàng bằng cách:
A-
chiếu chùm ánh sáng trắng qua tấm lọc màu vàng.
B-
chiếu chùm ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ.
C-
chiếu chùm ánh sáng trắng qua tấm lọc màu cam.
D-
chiếu chùm ánh sáng trắng qua tấm lọc màu xanh.
6-
Khi chiếu tia sáng truyền từ không khí vào nước với góc tới 25o. Nếu tăng góc tới lên 2 lần thì góc khúc xạ như thế nào ? Chọn câu kết luận đúng.
A-
Góc khúc xạ bằng 50o
B-
Góc khúc xạ cũng tăng lên
C-
Góc khúc xạ lớn hơn 50o
D-
Góc khúc xạ tăng lên 2 lần
7-
Khi tia sáng truyền từ môi trường không khí sang môi trường nước thì:
A-
Góc khúc xạ bằng góc tới.
B-
Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.
C-
Góc khúc xạ lớn hơn góc tới.
D-
Cả A, B, C đều sai.
8-
Tia sáng tới đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ thì tia ló ra khỏi thấu kính sẽ:
A-
Đi qua tiêu điểm của thấu kính.
B-
Có đường kéo dài đi qua tiêu điểm của thấu kính.
C-
Đi qua quang tâm.
D-
Song song với trục chính.
9-
Kính lúp có độ bội giác G = 2X thì có tiêu cự:
A-
2 cm
B-
50 cm
C-
12,5 cm
D-
Một giá trị khác.
10-
Mắt một người có điểm cực viễn cách mắt 80 cm. Người đó:
A-
Không cần đeo kính vẫn nhìn thấy rõ vật ở xa.
B-
Đeo kính hội tụ mới nhìn thấy rõ vật ở xa.
C-
Đeo kính phân kì mới nhìn thấy rõ vật ở xa.
D-
Dùng kính lúp mới nhìn thấy rõ vật ở xa.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 834. Đăng: 26-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG