GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học   
 Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học     Điện Tích - Điện Trường     Dòng Điện Không Đổi     Dòng Điện Trong Các Môi Trường     Từ Trường     Cảm Ứng Điện Từ     Khúc Xạ Ánh Sáng   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 09
Bài trắc nghiệm về dòng điện không đổi sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ thêm một số câu hỏi về vật lý lớp 11. Ở bài trắc nghiệm này, các bạn sẽ đi một số vấn đề như hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng trong lĩnh vực nào, cách tạo ra tia lửa điện, khi tạo ra hồ quang điện, ban đầu ta cần phải cho hai đầu thanh than chạm vào nhau để làm gì....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:16:54(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng:
A-
Trong kĩ thuật hàn điện.
B-
Trong kĩ thuật mạ điện.
C-
Trong điốt bán dẫn.
D-
Trong ống phóng điện tử.
2-
Cách tạo ra tia lửa điện là:
A-
Nung nóng không khí giữa hai đầu tụ điện được tích điện.
B-
Đặt vào hai đầu của hai thanh than một hiệu điện thế khoảng 40 đến 50V.
C-
Tạo một điện trường rất lớn khoảng 3.106 V/m trong chân không.
D-
Tạo một điện trường rất lớn khoảng 3.106 V/m trong không khí.
3-
Khi tạo ra hồ quang điện, ban đầu ta cần phải cho hai đầu thanh than chạm vào nhau để:
A-
Tạo ra cường độ điện trường rất lớn.
B-
Tăng tính dẫn điện ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than.
C-
Làm giảm điện trở ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than đi rất nhỏ.
D-
Làm tăng nhiệt độ ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than lên rất lớn.
4-
Phát biểu nào sau đây là đúng?
A-
Hiệu điện thế gây ra sét chỉ có thể lên tới hàng triệu vôn.
B-
Hiện tượng hồ quang điện chỉ xảy ra khi hiệu điện thế đặt vào các cặp cực của thanh than khoảng 104V.
C-
Cường độ dòng điện trong chất khí luôn luôn tuân theo định luật Ôm.
D-
Tia catốt là dòng chuyển động của các electron bứt ra từ catốt.
5-
Đối với dòng điện trong chân không, khi catôt bị nung nóng đồng thời hiệu điện thế giữa hai đầu anốt và catốt của bằng 0 thì:
A-
Giữa anốt và catốt không có các hạt tải điện.
B-
Có các hạt tải điện là electron, iôn dương và iôn âm.
C-
Cường độ dòng điện chạy chạy mạch bằng 0.
D-
Cường độ dòng điện chạy chạy mạch khác 0.
6-
Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của chất bán dẫn là không đúng?
A-
Điện trở suất của chất bán dẫn lớn hơn so với kim loại nhưng nhỏ hơn so với chất điện môi.
B-
Điện trở suất của chất bán dẫn giảm mạnh khi nhiệt độ tăng.
C-
Điện trở suất phụ thuộc rất mạnh vào hiệu điện thế.
D-
Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc nhiều vào các tạp chất có mặt trong tinh thể.
7-
Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn là:
A-
Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống ngược chiều điện trường.
B-
Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống cùng chiều điện trường.
C-
Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo chiều điện trường và các lỗ trống ngược chiều điện trường.
D-
Dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.
8-
Ở nhiệt độ phòng, trong bán dẫn Si tinh khiết có số cặp điện tử – lỗ trống bằng 10-13 lần số nguyên tử Si. Số hạt mang điện có trong 2 mol nguyên tử Si là:
A-
1,205.1011 hạt.
B-
24,08.1010 hạt.
C-
6,020.1010 hạt.
D-
4,816.1011 hạt
9-
Câu nào dưới đây nói về phân loại chất bán dẫn là không đúng?
A-
Bán dẫn hoàn toàn tinh khiết là bán dẫn trong đó mật độ electron bằng mật độ lỗ trống.
B-
Bán dẫn tạp chất là bán dẫn trong đó các hạt tải điện chủ yếu được tạo bởi các nguyên tử tạp chất.
C-
Bán dẫn loại n là bán dẫn trong đó mật độ lỗ trống lớn hơn rất nhiều mật độ electron.
D-
Bán dẫn loại p là bán dẫn trong đó mật độ electron tự do nhỏ hơn rất nhiều mật độ lỗ trống.
10-
Chọn câu đúng?
A-
Electron tự do và lỗ trống đều chuyển động ngược chiều điện trường.
B-
Electron tự do và lỗ trống đều mang điện tích âm.
C-
Mật độ các hạt tải điện phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, mức độ chiếu sáng.
D-
Độ linh động của các hạt tải điện hầu như không thay đổi khi nhiệt độ tăng.
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 920. Đăng: 24-07-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG