GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Quang học   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Thực hiện thí nghiệm với cuộn dây và nam châm điện đặt dọc theo trục của ống dây . Trường hợp nào không xuất hiện dòng điện cảm ứng ? A. Dòng điện ổn định , nam châm điện và cuộn dây đứng yên. B. Dòng điện ổn định , di chuyển cuộn dây. C. Dòng điện ổn định , di chuyển nam châm điện D. Dòng điện chạy qua nam châm điện biến đổi. Trường hợp nào dưới đây tạo ra dòng điện cảm ứng ? A. Ống dây và nam châm chuyển động tương đối với nhau. B. Ống dây và nam châm chuyển động để khoảng cách giữa chúng không đổi. C. Ống dây và nam châm đặt gần nhau đứng yên. D.Ống dây và nam châm đặt xa nhau đứng yên.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 10:16:05(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Thực hiện thí nghiệm với cuộn dây và nam châm điện đặt dọc theo trục của ống dây . Trường hợp nào không xuất hiện dòng điện cảm ứng ?
A-
Dòng điện ổn định , nam châm điện và cuộn dây đứng yên.
B-
Dòng điện ổn định , di chuyển cuộn dây.
C-
Dòng điện ổn định , di chuyển nam châm điện.
D-
Dòng điện chạy qua nam châm điện biến đổi.
2-
Trường hợp nào dưới đây tạo ra dòng điện cảm ứng ?
A-
Ống dây và nam châm chuyển động tương đối với nhau.
B-
Ống dây và nam châm chuyển động để khoảng cách giữa chúng không đổi.
C-
Ống dây và nam châm đặt gần nhau đứng yên.
D-
Ống dây và nam châm đặt xa nhau đứng yên.
3-
Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:
A-
luôn luôn tăng
B-
luôn luôn giảm
C-
luân phiên tăng giảm
D-
luôn luôn không đổi
4-
Khi nào xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều trong cuộn dây dẫn kín ?
A-
Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của một nam châm điện.
B-
Đưa nam châm lại gần cuộn dây.
C-
Đưa cuộn dây dẫn kín lại gần nam châm điện.
D-
Tăng dòng điện chạy trong nam châm điện đặt gần ống dây dẫn kín.
5-
Chọn câu phát biểu đúng :
A-
Dòng điện xoay chiều rất giống dòng điện một chiều của pin.
B-
Dòng điện xoay chiều rất giống dòng điện một chiều của acquy.
C-
Dòng điện xoay chiều có chiều thay đổi.
D-
Dòng điện xoay chiều có chiều luân phiên thay đổi.
6-
Các thiết bị nào sau đây không sử dụng dòng điện xoay chiều?
A-
Máy thu thanh dùng pin
B-
Bóng đèn dây tóc mắc vào điện nhà 220V
C-
Tủ lạnh
D-
Ấm đun nước
7-
Thiết bị nào sau đây có thể hoạt động tốt đối với dòng điện một chiều lẫn dòng điện xoay chiều?
A-
Tủ lạnh
B-
Máy sấy tóc
C-
Đèn điện
D-
Đồng hồ treo tường chạy bằng pin
8-
Dòng điện xoay chiều có thể được tạo nên từ :
A-
ắcquy khô
B-
ắc quy
C-
pin
D-
đinamô xe đạp
9-
Điều nào sau đây không đúng khi so sánh tác dụng của dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều ?
A-
Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều có khả năng trực tiếp nạp điện cho ắcquy
B-
Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều toả ra nhiệt khi chạy qua một dây dẫn
C-
Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều có khả năng làm phát sáng bóng đèn
D-
Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều gây ra từ trường
10-
Chọn phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều :
A-
Dòng điện xoay chiều có chiều không đổi
B-
Dòng điện xoay chiều chỉ có tác dụng nhiệt
C-
Dòng điện xoay chiều làm đèn sáng mạnh hơn dòng điện một chiều
D-
Dòng điện xoay chiều có chiều luân phiên thay đổi
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1218. Đăng: 27-11-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG