GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 32
Những nghiên cứu hiện đại sử dụng kĩ thuật MRI cho thấy kích cỡ bộ não có liên quan đến IQ với một hệ số là khoảng 0,4. Một nghiên cứu trên những cặp sinh đôi do Thompson cùng những cộng sự xuất bản vào năm 2001 cho thấy rằng chất xám có liên quan đến hệ số g và cũng có hệ số di truyền rất cao (một nghiên cứu gần đây cho thấy con số đó là 0,85) và hệ số g là 0,4, do đó có lẽ còn có một nguyên nhân di truyền nào đó.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:19:37(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Bạn hãy tìm một từ có thể đi trước ba từ dưới đây:
A-
CHAIR
B-
SHOE
C-
FEND
D-
OCK
2-
Bạn hãy tìm ra hình không cùng nhóm với các hình còn lại:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
3-
Hãy tìm ra phần cuối của từ có thể ráp được với những thành phần đứng trước nó như bên dưới:
A-
OCK
B-
ON
C-
END
4-
heo bạn, con số nào sẽ thay cho dấu chấm hỏi trong hình bên dưới:
A-
Số 12
B-
Số 9
C-
Số 11
D-
Số 14
E-
Số 1
5-
Những con số cần thêm vào các ô có dấu chấm hỏi là các số nào (từ trên xuống dưới)?
A-
Số 22 và số 26
B-
Số 24 và số 26
C-
Số 2 và số 6
D-
Số 20 và số 26
6-
Hình tiếp theo của chuỗi hình bên dưới là hình nào?:

A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
7-
Hình còn thiếu trong hình trên là hình nào trong các hình bên dưới?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
8-
Hãy tìm tuổi của Anh, Bình, Hoa, Thư, Mai nếu như biết các dữ liệu sau:
Anh + Bình = 33 tuổi
Hoa + Thư = 95 tuổi
Mai + Anh = 72 tuổi
Anh + Thư = 87 tuổi
Mai + Bình = 73 tuổi
A-
Anh 11, Bình 20, Hoa 27, Mai 53, Thư 76.
B-
Anh 16, Bình17, Hoa 24, Mai 56, Thư 71
C-
Anh 15, Bình 19, Hoa 30, Mai 55, Thư 73.
D-
Anh 13, Bình 18, Hoa 25, Mai 54, Thư 74.
9-
Hãy suy nghĩ để tìm một từ, vừa hoàn chỉnh cho từ đứng trước vừa khởi đầu cho từ đứng sau:
PRACT (...)BERG
A-
ION
B-
END
C-
ICE
10-
Hãy tìm ra từ không cùng nhóm với các từ còn lại:
BLOW
NOPOS
LETAP
DHATUMB
A-
BLOW
B-
NOPOS
C-
LETAP
D-
DHATUMB
[ Đặng Vân Oanh-ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1138. Đăng: 28-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG