GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 40
IQ tăng gần 20 điểm sau mỗi thế hệ. Nếu tính điểm, hơn 90% người thế hệ hôm nay được gọi là thiên tài ở những thế hệ hôm qua. Sự tăng trưởng về chỉ số thông minh do ảnh hưởng của chế độ dinh dưỡng tốt hơn, thời gian đi học nhiều hơn, cha mẹ có phương pháp giáo dục con tốt hơn, đồ chơi thông minh và ưu điểm của máy vi tính.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:45:18(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Bạn hãy tìm một từ vừa hoàn chỉnh từ đứng trước vừa khởi đầu cho từ sau:
THR (...) ROUS
A-
ONE
B-
IT
C-
OWN
2-
Con số nằm trong ngoặc đơn là số mấy?
148 (110) 368
243 (...) 397
A-
230
B-
28
C-
77
D-
217
3-
Đoán xem dấu chấm hỏi là số gì?
18 25 4
16 20 3
6 15 ?
A-
3
B-
8
C-
5
D-
12
E-
33
4-
Con số kế tiếp là số mấy?
0 3 8 15 ?
A-
24
B-
30
C-
9
D-
35
5-
Có một người đi chợ mua được một con gà với giá 8 đồng.Sau khi mua về ông ta không vừa ý bèn bán đi với giá 9 đồng. Bán xong ông ta bỗng dưng thấy thèm ăn thịt gà bèn mua lại với giá 10 đồng.Nhưng khi về đến nhà,thấy trong chuồng vẫn còn một con thế là lại bán đi với giá 11 đồng.Hỏi ông ta đã lãi bao nhiêu tiền?
A-
4 đồng
B-
2 đồng
C-
1 đồng
D-
3đồng
6-
Từ nằm trong ngoặc đơn là từ gì?
BOILS(SOOT)STOOP
DIVES(....)AGONY
A-
SHIRT
B-
SING
C-
RING
D-
BELL
E-
CAR
7-
Bạn hãy tìm ra phần cuối của từ có thể ráp được với những thành phần đứng trước nó như dưới đây:
A-
END
B-
ENT
C-
TION
D-
ALL
E-
ING
8-
Hãy tìm ra hình không cùng nhóm với các hình còn lại:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
9-
Hãy tìm ra hình không cùng nhóm với các hình còn lại:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
10-
Hãy tìm ra 02 hình không cùng nhóm với các hình còn lại:
A-
Hình C và hình F
B-
Hình A và hình G
C-
Hình C và hình D
[ Đặng Vân Oanh-ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1240. Đăng: 28-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG