GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Quang học   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 183
Đặt vào hai đầu một điện trở R một hiệu điện thế U = 12V, khi đó cường độ dòng điện chạy qua điện trở là 1,2A. Nếu giữ nguyên hiệu điện thế nhưng muốn cường độ dòng điện qua điện trở là 0,8A thì ta phải tăng điện trở thêm một lượng là: A. 4,0Ω. B. 4,5Ω. C. 5,0Ω. D. 5,5Ω. Khi đặt hiệu điện thế 4,5V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua dây này có cường độ 0,3A. Nếu tăng cho hiệu điện thế này thêm 3V nữa thì dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là: A. 0,2A. B. 0,5A. C. 0,9A. D. 0,6A. Một dây dẫn khi mắc vào hiệu điện thế 5V thì cường độ dòng điện qua nó là 100mA. Khi hiệu điện thế tăng thêm 20% giá trị ban đầu thì cường độ dòng điện qua nó là: A. 25mA. B. 80mA. C. 110mA. D. 120mA.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 11:05:19(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Đặt vào hai đầu một điện trở R một hiệu điện thế U = 12V, khi đó cường độ dòng điện chạy qua điện trở là 1,2A. Nếu giữ nguyên hiệu điện thế nhưng muốn cường độ dòng điện qua điện trở là 0,8A thì ta phải tăng điện trở thêm một lượng là:
A-
4,0Ω.
B-
4,5Ω.
C-
5,0Ω.
D-
5,5Ω.
2-
Khi đặt hiệu điện thế 4,5V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua dây này có cường độ 0,3A. Nếu tăng cho hiệu điện thế này thêm 3V nữa thì dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là:
A-
0,2A.
B-
0,5A.
C-
0,9A.
D-
0,6A.
3-
Một dây dẫn khi mắc vào hiệu điện thế 5V thì cường độ dòng điện qua nó là 100mA. Khi hiệu điện thế tăng thêm 20% giá trị ban đầu thì cường độ dòng điện qua nó là:
A-
25mA.
B-
80mA.
C-
110mA.
D-
120mA.
4-
Đối với học sinh trung học sơ sở chỉ làm các thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế:
A-
dưới 40V.
B-
trên 40V.
C-
dưới 220V.
D-
dưới 110V.
5-
Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây có thể gây nguy hiểm đối với cơ thể?
A-
6V.
B-
12V.
C-
24V.
D-
220V.
6-
Để đảm bảo an tòan khi sử dụng điện, ta cần phải:
A-
mắc nối tiếp cầu chì loại bất kỳ cho mỗi dụng cụ điện.
B-
sử dụng dây dẫn không có vỏ bọc cách điện.
C-
rút phích cắm đèn ra khỏi ổ cắm khi thay bóng đèn.
D-
làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thế 220V.
7-
Cách sử dụng nào sau đây là tiết kiệm điện năng?
A-
Sử dụng đèn bàn có công suất lớn.
B-
Sử dụng các thiết bị điện khi cần thiết.
C-
Sử dụng tất cả các thiết bị.
D-
Sử dụng đèn dây tóc vì giá thành rẽ hơn.
8-
Bóng đèn ống 20W sáng hơn bóng đèn dây tóc 60W là do:
A-
dòng điện qua bóng đèn ống mạnh hơn.
B-
hiệu suất bóng đèn ống lớn hơn.
C-
ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn ống hợp với mắt hơn.
D-
dây tóc bóng đèn ống dài hơn.
9-
Khi dùng bóng đèn ống để thắp sáng, biện pháp tiết kiệm và an toàn nhất là:
A-
dùng đúng qui định về hiệu điện thế của nhà sản xuất.
B-
dùng ở hiệu điện thế lớn hơn 10% quy định của nhà sản xuất để tăng hiệu suất bóng đèn.
C-
dùng ở hiệu điện thế nhỏ hơn 10% quy định của nhà sản xuất để tăng tuổi thọ bóng đèn.
D-
luôn luôn thắp sáng một bóng đèn ống và bóng đèn dây tóc cùng một lúc để cho ánh sáng tốt nhất.
10-
Nam châm vĩnh cửu có thể hút được các vật nào sau đây?
A-
Sắt, đồng , bạc.
B-
Sắt, nhôm, vàng.
C-
Sắt, thép, niken.
D-
Nhôm, đồng, chì.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 967. Đăng: 28-11-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG