GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Quang học   

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 187
So sánh góc tới (i) và góc khúc xạ (r) khi ánh sáng đi từ không khí vào nước: A. (i) lớn hơn. B. (i) nhỏ hơn. C. Không thay đổi. D. Không kết luận được. Khi một tia sáng đi từ không khí tới mặt phân cách giữa không khí và nước thì: A. chỉ có thể xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng. B. chỉ có thể xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng. C. có thể đồng thời xảy ra cả hiện tượng khúc xạ lẫn hiện tượng phản xạ ánh sáng. D. không thể đồng thời xảy ra cả hiện tượng khúc xạ lẫn hiện tượng phản xạ ánh sáng. Dùng kẹp gắp một viên bi dưới đáy chậu lúc không có nước và lúc chậu đầy nước. Phát biểu nào sau đây là chính xác? A. Chậu có nước khó gắp hơn vì bi có nước làm giảm ma sát. B. Chậu có nước khó gắp hơn vì có hiện tượng tán xạ ánh sáng. C. Chậu có nước khó gắp hơn vì ánh sáng từ viên bi truyền đến mắt bị khúc xạ nên khó xác định vị trí của viên bi. D. Chậu có nước khó gắp hơn vì có hiện tượng phản xạ ánh sáng.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 03:04:03(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
So sánh góc tới (i) và góc khúc xạ (r) khi ánh sáng đi từ không khí vào nước:
A-
(i) lớn hơn.
B-
(i) nhỏ hơn.
C-
Không thay đổi.
D-
Không kết luận được.
2-
Khi một tia sáng đi từ không khí tới mặt phân cách giữa không khí và nước thì:
A-
chỉ có thể xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
B-
chỉ có thể xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng.
C-
có thể đồng thời xảy ra cả hiện tượng khúc xạ lẫn hiện tượng phản xạ ánh sáng.
D-
không thể đồng thời xảy ra cả hiện tượng khúc xạ lẫn hiện tượng phản xạ ánh sáng.
3-
Dùng kẹp gắp một viên bi dưới đáy chậu lúc không có nước và lúc chậu đầy nước. Phát biểu nào sau đây là chính xác?
A-
Chậu có nước khó gắp hơn vì bi có nước làm giảm ma sát.
B-
Chậu có nước khó gắp hơn vì có hiện tượng tán xạ ánh sáng.
C-
Chậu có nước khó gắp hơn vì ánh sáng từ viên bi truyền đến mắt bị khúc xạ nên khó xác định vị trí của viên bi.
D-
Chậu có nước khó gắp hơn vì có hiện tượng phản xạ ánh sáng.
4-
Nhìn một vật ở dưới nước dường như ta thấy vật gần hơn thực tế, vì:
A-
góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ nên thấy ảnh của vật được nâng lên so với vật.
B-
góc tới lớn hơn góc khúc xạ nên thấy ảnh của vật được nâng lên so với vật.
C-
góc tới bằng góc khúc xạ nên thấy ảnh của vật được nâng lên so với vật.
D-
góc tới xấp xỉ góc khúc xạ nên thấy ảnh của vật được nâng lên so với vật.
5-
Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước với góc tới 30o. Nếu tăng dần góc tới lên thì góc khúc xạ:
A-
cũng tăng dần lên theo.
B-
tăng lên 2 lần.
C-
giảm dần.
D-
giảm 2 lần.
6-
Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước, chếch 30o so với mặt nước thì góc khúc xạ ( thực nghiệm cho thấy )
A-
nhỏ hơn 30o.
B-
lớn hơn 30o.
C-
lớn hơn 60o.
D-
nhỏ hơn 60o.
7-
Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước rồi đo góc tới và góc khúc xạ. Kết quả có thể là:
A-
góc tới bằng 40o30’, góc khúc xạ bằng 60o.
B-
góc tới bằng 60o, góc khúc xạ bằng 40o30’.
C-
góc tới bằng 90o, góc khúc xạ bằng 0o.
D-
góc tới bằng 0o, góc khúc xạ bằng 90o.
8-
Chiếu một tia sáng từ nước vào không khí với góc tới là 0o thì:
A-
tia sáng không bị gãy khúc tại mặt nước và tiếp tục truyền thẳng vào không khí.
B-
tia sáng bị gãy khúc tại mặt nước và tiếp tục truyền thẳng vào không khí.
C-
tia sáng bị hắt trở lại môi trường cũ.
D-
tia sáng không thể truyền tiếp được nữa.
9-
Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước. Nếu giảm dần góc tới thì góc khúc xạ:
A-
tăng dần.
B-
giảm dần.
C-
không thay đổi.
D-
ban đầu tăng, sau đó giảm.
10-
Chiếu một tia sáng từ thủy tinh vào không khí sao cho tia tới trùng với pháp tuyến. Góc khúc xạ có độ lớn:
A-
bằng 90o.
B-
lớn hơn 90o.
C-
bằng 0o.
D-
lớn hơn 0o.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 919. Đăng: 28-11-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG