GMT: Thứ Ba, ngày 21  tháng 5, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử   
 Quang học   

Ôn tập Vật lý 9 - Đề 02
Cho ba điện trở R1 =20Ω, R2 =30Ω, R3 =50Ω. Mắc nối tiếp vào hai điểm có hiệu điện thế U =10V. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R3 là? Cho ba điện trở R1 =2Ω, R2 = 6Ω, R3 = 8Ω. Mắc song song với nhau, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U =24V. Điện trở tương đương và dòng điện qua mạch chính là?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 10:05:42(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho ba điện trở R1 =20Ω, R2 =30Ω, R3 =50Ω. Mắc nối tiếp vào hai điểm có hiệu điện thế U =10V. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R3
A-
U =20V
B-
U =5V
C-
U =12V
D-
U =25V
2-
Cho ba điện trở R1 =2Ω, R2 = 6Ω, R3 = 8Ω. Mắc song song với nhau, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U =24V. Điện trở tương đương và dòng điện qua mạch chính là
A-
R=1,5Ω, I=18A
B-
R=1,23Ω, I=19,5A
C-
R=1Ω, I=19A
D-
Một đáp án khác.
3-
Biến trở là dụng cụ dùng để điều chỉnh:
A-
Nhiệt độ của điện trở trong mạch.
B-
Hiệu điện thế trong mạch.
C-
Cường độ dòng điện trong mạch.
D-
Chiều dòng điện trong mạch.
4-
Biểu thức nào cho phép xác định điện trở của một dây dẫn hình trụ, đồng chất?
A-
B-
C-
D-
Một kết quả khác
5-
Một biến trở con chạy dài 50m được làm bằng dây dẫn hợp kim nikêlin có điện trở suất 0,4.10-6 Ωm, tiết diện đều là 0,5mm2. Điện trở lớn nhất của biến trở là:
A-
40Ω
B-
0,04Ω
C-
62,5Ω
D-
Một kết quả khác
6-
Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào không phải là đơn vị của công?
A-
J
B-
kJ
C-
KWh
D-
V.A
7-
Biểu thức nào cho phép xác định công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch?
A-
A= U.I2.t
B-
A= U2.I.t
C-
A= U.I.t
D-
A= R2.I.t
8-
Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 3V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,2A. Công suất tiêu thụ của bóng đèn là:
A-
P= 0,6J
B-
P= 0,6W
C-
P= 15W
D-
Một kết quả khác
9-
Điện năng không thể biến đổi thành:
A-
Cơ năng
B-
Nhiệt năng
C-
Hoá năng
D-
Năng lượng nguyên tử
10-
Biểu thức của định luật Jun- Lenxơ:
A-
Q = I2.R.t
B-
Q = I.R2.t
C-
Q = U2.R.t
D-
Một biểu thức khác
[ Phan Phúc Doãn - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 800. Đăng: 24-07-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG