GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 41
Yếu tố môi trường đóng vai trò rất lớn trong nhiệm vụ xác định trí thông minh trong một số trường hợp. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý trong lúc nhỏ được cho là rất quan trọng; sự dinh dưỡng kém có thể làm suy giảm trí thông minh. Một số nghiên cứu khác về yếu tố môi trường còn cho rằng thai phụ trước khi sinh hay cho con bú nếu tiếp xúc với những loại độc tố hay thiếu các vitamin và muối khoáng quan trọng có thể ảnh hưởng đến IQ của đứa bé. Trong xã hội đã phát triển, môi trường trong gia đình có thể tạo ra 25% sự khác biệt. Tuy nhiên, khi lớn lên, điều này hầu như biến mất. Do đó, trong một xã hội đang phát triển càng hiện đại hơn, trí thông minh của con người càng di truyền.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 02:10:30(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Bạn hãy tìm ra từ không cùng nhóm với các từ còn lại:
STUN
PARGE
MUPL
SNUG
A-
PARGE
B-
SNUG
C-
STUN
D-
MUPL
2-
Bạn hãy tìm một từ đồng nghĩa với hai từ nằm trong ngoặc đơn:
DRUNK(....)CLOSE
A-
LIGHT
B-
NIGHT
C-
OPEN
D-
TIGHT
3-
Từ nằm trong ngoặc đơn là từ gì?
SING(NINE)SPEND
LONG(....)CREST
A-
NOSE
B-
EAR
C-
CHEST
D-
MOUTH
4-
Nếu đào một cái hố dài 1 mét,rộng 1 mét,sâu 1 mét thì càn 12 người làm trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Vậy 6 người đào một cái hố dài,rộng,sâu gấp đôi thì mất bao nhiêu thời gian?
A-
40 tiếng
B-
35 tiếng
C-
32 tiếng
D-
20 tiếng
E-
4 tiếng
5-
Theo bạn,số kế tiếp là con số mấy?
1 8 16 25 ?
A-
10
B-
6
C-
30
D-
35
6-
Bạn hãy tìm ra phần cuối của từ có thể ráp được với những thành phần đứng trước nó như dưới đây:
A-
UMP
B-
OINT
C-
ALL
D-
MALL
E-
ESK
F-
OVE
7-
Hãy tìm ra hình không cùng nhóm với các hình còn lại:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình F
8-
Cho các hình như sau:

Hình nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
9-
Theo bạn số trên cột ống khói phải là số mấy?
A-
Số 10
B-
Số 20
C-
Số 4
D-
Số 16
10-
Theo bạn con số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 41
B-
Số 42
C-
Số 43
D-
Số 40
E-
Số 44
[ Đặng Vân Oanh ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1134. Đăng: 29-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG