GMT: Thứ Ba, ngày 26  tháng 3, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 44
Một nghiên cứu bao gồm 307 trẻ em từ 6 đến 19 tuổi bằng cách đo kích cỡ từng phần của bộ não bằng phương pháp MRI và đo các khả năng từ vựng và suy luận đã được thực hiện (Shaw, 2006). Nghiên cứu cho thấy có một sự liên quan nào đó giữa IQ và cấu trúc của vỏ não – những người có trí thông minh cao thường có vỏ não mỏng khi nhỏ và dày dần thêm khi lớn lên.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:10:24(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Từ nằm trong ngoặc đơn là từ gi?
GROOM(ROSE)MOUSE
PINCH(....)ONION
A-
CHICKEN
B-
ICON
C-
VEGERTABLE
D-
INCH
2-
Con số nằm trong ngoặc đơn là số mấy?
651 (331) 342
449 (...) 523
A-
324
B-
543
C-
678
D-
258
E-
345
F-
331
3-
5 con gà mái trong 5 ngày đẻ 5 quả trứng. Hỏi để có 100 quả trứng trong 100 ngày thì cần bao nhiêu con gà mái?
A-
10 con gà
B-
6 con gà
C-
8 con gà
D-
5 con gà
E-
3 con gà
4-
Theo bạn, số kế tiếp là con số mấy?
8 12 24 60 ?
A-
10
B-
4
C-
50
D-
168
E-
146
5-
Theo bạn,mẫu tự còn thiếu là mẫu tự gì?
B F K Q ?
A-
A
B-
H
C-
X
D-
B
6-
Trong các hình sau đây, hình nào không cùng nhóm với các hình còn lại:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
7-
Hãy tìm ra hình không cùng nhóm với hình còn lại:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
8-
Hãy tìm ra hai hình không cùng nhóm với hình còn lại:
A-
Hình A và hình B
B-
Hình A và hình C
C-
Hình A và hình D
D-
Hình A và hình E
E-
Hình A và hình F
F-
Hình D và hình B
9-
Dấu chấm hỏi là con số mấy?:
A-
Số 34
B-
Số 56
C-
Số 179
D-
Số 197
E-
Số 12
10-
Hãy tìm ra hình không cùng nhóm với các hình còn lại:
A-
Hình số 1
B-
Hình số 2
C-
Hình số 3
D-
Hình số 4
E-
Hình số 5
F-
Hình số 6
G-
Hình số 7
H-
Hình số 8
I-
Hình số 9
[ Đặng Vân Oanh-ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1239. Đăng: 29-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG