GMT: Thứ Năm, ngày 21  tháng 11, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 46
Trong khi chỉ số IQ của một cá thể trong những xã hội được phân bố trên cùng một thang IQ, nhưng những nhóm người khác nhau sẽ có những thang IQ có vị trí khác nhau. Trong khi người Do Thái và Đông Á có khu vực phân bố thang IQ cao hơn người Châu Âu, trong khi những người Latin và ở vùng hạ Sahara lại có khu vực phân bố thang IQ thấp hơn.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:28:32(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Con số nằm trong ngoặc đơn là số mấy?
98 (54) 64
81 (..) 36
A-
39
B-
25
C-
79
D-
49
E-
19
F-
54
2-
Từ nằm trong ngoặc đơn là từ gì?
SLOPE(POOR)GROOM
PLANE(....)SEEMS
A-
LAST
B-
EARTH
C-
NAME
D-
WEST
E-
NOUTH
3-
Bạn hãy tìm ra từ không cùng nhóm với các từ còn lại:
LAWHE
SEHO
OBOT
KOCS
A-
LAWHE
B-
SEHO
C-
OBOT
D-
KOCS
4-
Hãy tìm ra từ để ráp vào phần cuối của những thành phần đứng trước đó:
A-
EST
B-
ONEY
C-
UN
D-
EST
E-
AIL
F-
OUND
G-
UN
5-
Cho các hình sau đây:

Hình nào thay thế dấu chấm hỏi?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
6-
Cho những hình sau đây:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
7-
Hãy tìm ra từ không cùng nhóm với các từ còn lại:
TRACROS
TEADS
LEPAPS
RESHICER
BABECAGS
A-
TRACROS
B-
TEADS
C-
LEPAPS
D-
RESHICER
E-
BABECAGS
8-
Ở một thành phố nọ, số điện thoại ở mỗi nhà dân chỉ có 4 số. Một hôm, Frank chuyển nhà và được cấp một số điện thoại mới thú vị vô cùng và rất dễ nhớ: Số điện thoại mới lớn gấp 4 lần số điện thoại cũ; nếu viết số điện thoại cũ theo thứ tự ngược lại thì sẽ ra số điện thoại mới. Hỏi số điện thoại nhà Frank là bao nhiêu?
A-
8231
B-
8712
C-
8965
D-
8261
E-
7256
F-
8127
9-
Pipi và Kiki cùng chơi đố vui. Mỗi câu đoán đúng được 6 điểm, mỗi câu đoán sai trừ 3 điểm. Cuối cùng Pipi được 80 điểm, Kiki được 77 điểm. Điều này có thể xảy ra không?
A-
B-
Không
C-
Ý kiến khác
10-
Hãy tìm ra từ đồng nghĩa với hai từ ngoài ngoặc đơn:
JOKE (....) SILENCE
A-
GAG
B-
FUN
C-
SET
D-
SUN
E-
TALK
F-
KEEP
[ Đặng Vân Oanh-ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1086. Đăng: 30-11-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG