GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 11
Vật có khối lượng riêng nào sau đây có thể nổi trên nước ở nhiệt độ phòng? A. 95g/cm3 B. 0,94g/cm3 C. 1,1g/cm3 D. 9,5g/cm3 Áp suất của nước thay đổi như thế nào theo độ sâu (tính từ mặt thoáng)? A. Tăng 1atm/m. B. Giảm 1atm/m. C. Giảm 10.000Pa/m. D. Tăng 10.000Pa/m. Tìm câu sai trong những câu dưới đây: A. Nước trong đập chắn của nhà máy thủy điện có khả năng sinh công sơ học. B. Hàng ngày, người nông dân và công nhân trong quá trình lao động của mình đã tiêu tốn nhiều công cơ học vì họ đã sử dụng sức của cơ bắp. C. Thầy cô giáo khi đi lại trên bục giảng cũng tiêu tốn không ít công cơ học. D. Lực hút của quả đất đối với viên bi đã sinh ra một công cơ học làm cho nó chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 10:09:00(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Vật có khối lượng riêng nào sau đây có thể nổi trên nước ở nhiệt độ phòng?
A-
95g/cm3
B-
0,94g/cm3
C-
1,1g/cm3
D-
9,5g/cm3
2-
Áp suất của nước thay đổi như thế nào theo độ sâu (tính từ mặt thoáng)?
A-
Tăng 1atm/m.
B-
Giảm 1atm/m.
C-
Giảm 10.000Pa/m.
D-
Tăng 10.000Pa/m.
3-
Tìm câu sai trong những câu dưới đây:
A-
Nước trong đập chắn của nhà máy thủy điện có khả năng sinh công sơ học.
B-
Hàng ngày, người nông dân và công nhân trong quá trình lao động của mình đã tiêu tốn nhiều công cơ học vì họ đã sử dụng sức của cơ bắp.
C-
Thầy cô giáo khi đi lại trên bục giảng cũng tiêu tốn không ít công cơ học.
D-
Lực hút của quả đất đối với viên bi đã sinh ra một công cơ học làm cho nó chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang.
4-
Khi cần phải thay vỏ ô tô người ta cần phải nâng ô tô lên sao cho bánh xe cao hơn mặt đường một ít. Trong các phương án sau đây e chọn phương án nào có lợi nhất:
A-
Sử dụng một hệ thống gồm 1 ròng rọc động và một ròng rọc cố định.
B-
Sử dụng đòn bẩy.
C-
Sử dụng kích (con đội).
D-
Sử dụng mặt phẳng nghiêng.
5-
Câu nào sau đây đúng:
A-
Hiệu suất của một máy cơ càng lớn nếu càng được lợi về lực.
B-
Hiệu suất của máy càng lớn nếu ma sát càng nhỏ.
C-
Hiệu suất của máy càng lớn nếu ma sát càng lớn.
D-
Hiệu suất của máy càng lớn nếu càng được lợi về đường đi.
6-
Trong đời sống hàng ngày, để di chuyển trên một đoạn đường dài người ta thường dùng xe đạp thay vì đi bộ. Em hãy cho biết trong trường hợp này ta được lợi gì?
A-
Công
B-
Đường đi
C-
Thời gian
D-
Lực
7-
Khi làm các đường ô tô qua đèo người ta phải làm các đường ngoằn nghèo rất dài để:
A-
Giảm quãng đường
B-
Tăng ma sát
C-
Giảm lực kéo của ô tô
D-
Tăng lực kéo của ô tô
8-
Để cẩu hàng ở các cang người ta thường sử dụng các cần cẩu có các hệ thống ròng rọc hoặc palăng nhằm mục đích có lợi về:
A-
Công
B-
Năng lượng
C-
Quãng đường
D-
Lực
9-
Trong các câu sau, câu nào sai?
A-
Vật có công suất càng lớn nếu thực hiện công trong thời gian càng ngắn.
B-
Thời gian vật thực hiện công càng dài thì công suất của nó càng nhỏ.
C-
Vật nào thực hiện công lớn hơn thì vật đó có công suất lớn hơn.
D-
Trong cùng một thời gian, vật nào có khả năng sinh ra một công lớn hơn thì vật đó có công suất lớn hơn.
10-
Một ô tô tải và một xe mô tô chạy trên một đoạn đường với cùng một vận tốc. Công suất của:
A-
Mô tô lớn hơn xe tải.
B-
Mô tô nhỏ hơn xe tải.
C-
Mô tô bằng của xe tải.
D-
A và B đều sai.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 884. Đăng: 04-12-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG