GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 17
Chọn câu sai: Chuyển động nhiệt của các phân tử của mộ chất khí có các tính chất sau: A. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn. B. Các vận tốc của các phân tử có thể rất khác nhau về độ lớn. C. Khi chuyển động các phân tử va chạm nhau. D. Sau mỗi va chạm độ lớn vận tốc của các phân tử không thay đổi. Chọn câu trả lời đúng: Xoa hai bàn tay vào nhau ta thấy nóng lên. Trong hiện tượng này có sự chuyển hóa năng lượng: A. Từ nhiệt năng sang cơ năng. B. Từ cơ năng sang nhiệt năng. C. Từ cơ năng sang cơ năng. D. Từ nhiệt năng sang nhiệt năng. Nung nóng một cục sắt rồi thả vào một chậu nước lạnh, nước nóng lên, cục sắt nguội đi. Trong quá trình này có sự chuyển hóa năng lượng: A. Từ nhiệt năng sang cơ năng. B. Từ cơ năng sang nhiệt năng. C. Từ cơ năng sang cơ năng. D. Từ nhiệt năng sang nhiệt năng.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 03:06:05(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chọn câu sai: Chuyển động nhiệt của các phân tử của mộ chất khí có các tính chất sau:
A-
Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn.
B-
Các vận tốc của các phân tử có thể rất khác nhau về độ lớn.
C-
Khi chuyển động các phân tử va chạm nhau.
D-
Sau mỗi va chạm độ lớn vận tốc của các phân tử không thay đổi.
2-
Chọn câu trả lời đúng: Xoa hai bàn tay vào nhau ta thấy nóng lên. Trong hiện tượng này có sự chuyển hóa năng lượng:
A-
Từ nhiệt năng sang cơ năng.
B-
Từ cơ năng sang nhiệt năng.
C-
Từ cơ năng sang cơ năng.
D-
Từ nhiệt năng sang nhiệt năng.
3-
Nung nóng một cục sắt rồi thả vào một chậu nước lạnh, nước nóng lên, cục sắt nguội đi. Trong quá trình này có sự chuyển hóa năng lượng:
A-
Từ nhiệt năng sang cơ năng.
B-
Từ cơ năng sang nhiệt năng.
C-
Từ cơ năng sang cơ năng.
D-
Từ nhiệt năng sang nhiệt năng.
4-
Chọn câu sai:
A-
Nhiệt năng, công và nhiệt lượng hoàn toàn giống nhau nên chúng có chung đơn vị là Jun(J).
B-
Khi thực hiện một công lên miếng sắt, nhiệt năng của nó tăng.
C-
Một hệ cô lập gồm 2 vật nóng, lạnh tiếp xúc nhau, nhiệt lượng sẽ truyền từ vật nóng sang vật lạnh.
D-
Một chất khí thực hiện một công thì nhiệt năng của chất khí giảm.
5-
Chọn câu sai:
A-
Bất kì vật nào cũng có nhiệt năng.
B-
Bất kì vật nào cũng có cơ năng.
C-
Một vật có thể có cả cơ năng và nhiệt năng.
D-
Nhiệt năng mà một vật có được không phụ thuộc vào vật đứng yên hay chuyển động.
6-
Chọn câu trả lời đúng: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào cho thấy nhiệt năng của tấm nhôm tăng lên nhờ thực hiện công?
A-
Đặt tấm nhôm lên ngọn lửa.
B-
Cho tấm nhôm cọ xát trên mặt nền.
C-
Đặt tấm nhôm lên xe rồi cho xe chạy.
D-
Đặt tấm nhôm vào thang máy rồi cho thang máy đi lên.
7-
Chọn câu trả lời đúng: Khi 1 người cưa lâu tấm gỗ, lưỡi cưa bị nóng lên đó là vì:
A-
Lưỡi cưa nhận một nhiệt lượng từ gỗ.
B-
Lưỡi cưa nhận một công từ gỗ.
C-
Công của người cưa làm tăng nhiệt năng của lưỡi cưa.
D-
Nhiệt lượng truyền từ người cưa sang lưỡi cưa.
8-
Chọn câu trả lời sai: Hãy nêu những quá trình qua đó có thể thấy nhiệt năng của một vật có thể biến đổi khi một công được thực hiện.
A-
Cọ sát vật đó với vật khác.
B-
Va chạm giữa vật đó với vật khác.
C-
Nén vật đó.
D-
Cho vật tiếp xúc với một vật khác có nhiệt độ khác với nhiệt độ của vật.
9-
Một xe tải có khối lượng 10.000kg chạy với vận tốc không đổi 36km/h xe được hãm dừng lại bằng một lực ma sát. Nhiệt lượng tỏa ra:
A-
4.103J
B-
2.104J
C-
5.105J
D-
106J
10-
Một quả tạ khối lượng 5kg được thả rơi không vận tốc ban đầutừ độ cao 10m. Bỏ qua sức cản của không khí. Tính nhiệt lượng tỏa ra khi quả tạ chạm đất cứng mà không nẩy lên. Cho G = 10m/s2
A-
400J
B-
600J
C-
500J
D-
480J
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 915. Đăng: 04-12-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG