GMT: Chủ Nhật, ngày 25  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 55
Theo như một số nguồn khác, đối với hầu hết những tính cách khác nhau, trái ngược với những điều được mong đợi, những ảnh hưởng từ môi trường lên những trẻ em được nhận nuôi khác hẳn so với những trẻ em được nuôi bởi chính cha mẹ của chúng. Nói một cách khác, người ta thấy con nuôi có hệ số di truyền trí thông minh vào khoảng 0,32. Tuy vậy, những ảnh hưởng trên hoàn toàn bị xóa bỏ khi đến tuổi trưởng thành.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 15:55:36(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hình sau:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
2-
Điền chữ cái còn thiếu:
A-
Chữ D
B-
Chữ Y
C-
Chữ I
D-
Chữ W
E-
Chữ O
3-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 7
B-
Số 17
C-
Số 27
D-
Số 37
E-
Số 11
4-
Chúng ta có thể loại bỏ hình nào trong số các hình dưới đây?:
A-
Hình 1
B-
Hình 2
C-
Hình 3
D-
Hình 4
E-
Hình 5
5-
Thêm số nào vào dấu ? trong hình tam giác bên phải?:
A-
Số 3
B-
Số 6
C-
Số 16
D-
Số 7
E-
Số 87
6-
Theo bạn,số kế tiếp là con số mấy?
5 7 4 6 3 ?
A-
8
B-
4
C-
5
D-
2
E-
55
7-
Con số nằm trong ngoặc đơn là số mấy?
368 (9) 215
444 (..) 182
A-
1
B-
350
C-
45
D-
221
E-
16
F-
11
8-
Trong bốn từ dưới đây,từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại?
LEPCIN
LIQUL
HACKL
SOWRM
A-
LEPCIN
B-
LIQUL
C-
HACKL
D-
SOWRM
9-
Danh từ nào sau đây có thể loại bỏ?
NAH
HCI
ÚHC
ACH
ẾHG
A-
NAH
B-
HCI
C-
ÚHC
D-
ACH
E-
ẾHG
10-
Tìm một chữ hoặc một số có thể điền vào dấu chấm hỏi để có thể hoàn thiện dãy số sau:
A1 D2 I3 ?4
A-
5
B-
I
C-
P
D-
U
E-
K
F-
3
[ Đặng Vân Oanh-ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1119. Đăng: 06-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG