GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Một vật đặc treo vào 1 lực kế, ở ngoài không khí chỉ 3,56N. Nhúng chìm vật đó vào nước thì số chỉ của lực kế giảm 0,4N. Hỏi vật đó được làm bằng chất gì? A. Đồng B. Sắt C. Chì D. Nhôm Một ống chữ U chứa nước, hai nhánh được hút hết không khí và hàn kín ở 2 đầu. Cho ống chữ U nghiêng về phía phải thì: A. Mực nước ở nhánh M thấp hơn nhánh N B. Mực nước ở nhánh M cao hơn nhánh N C. Mực nước ở nhánh M bằng mực nước ở nhánh N D. Không so sánh được mực nước ở 2 nhánh
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 03:07:17(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một vật đặc treo vào 1 lực kế, ở ngoài không khí chỉ 3,56N. Nhúng chìm vật đó vào nước thì số chỉ của lực kế giảm 0,4N. Hỏi vật đó được làm bằng chất gì?
A-
Đồng
B-
Sắt
C-
Chì
D-
Nhôm
2-
Một ống chữ U chứa nước, hai nhánh được hút hết không khí và hàn kín ở 2 đầu. Cho ống chữ U nghiêng về phía phải thì:
A-
Mực nước ở nhánh M thấp hơn nhánh N
B-
Mực nước ở nhánh M cao hơn nhánh N
C-
Mực nước ở nhánh M bằng mực nước ở nhánh N
D-
Không so sánh được mực nước ở 2 nhánh
3-
Ba vật làm bằng ba chất khác nhau là sứ (có khối lượng riêng là 2300 kg/m3), nhôm (có khối lượng riêng là 2700 kg/m3), sắt (có khối lượng riêng là 7800 kg/m3) có khối lượng bằng nhau, khi nhúng chúng ngập vào nước thì độ lớn lực đẩy của nước tác dụng vào:
A-
sắt lớn nhất, sứ nhỏ nhất
B-
ba vật như nhau
C-
sứ lớn nhất, sắt nhỏ nhất
D-
sắt lớn nhất, nhôm nhỏ nhất
4-
Ba vật làm bằng ba chất khác nhau là sứ (có khối lượng riêng là 2300 kg/m3), nhôm (có khối lượng riêng là 2700 kg/m3), sắt (có khối lượng riêng là 7800 kg/m3) có hình dạng khác nhau nhưng thể tích bằng nhau khi nhúng chúng ngập vào nước thì độ lớn lực đẩy của nước tác dụng vào:
A-
sắt lớn nhất, sứ nhỏ nhất
B-
ba vật như nhau
C-
sứ lớn nhất, sắt nhỏ nhất
D-
sắt lớn nhất, nhôm nhỏ nhất
5-
Một vật nặng 3600g có khối lượng riêng bằng 1800 kg/m3. Khi thả vào chất lỏng có khối lượng riêng bằng 850 kg/m3, nó hoàn toàn nằm dưới mặt chất lỏng. Vật đã chiếm chỗ chất lỏng có thể tích bằng:
A-
2m3
B-
2.10-1 m3
C-
2.10-2 m3
D-
2.10-3 m3
6-
Một vật nặng 50kg đang nổi trên mặt chất lỏng. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật bằng:
A-
> 500N
B-
500N
C-
< 500N
D-
Không đủ dữ liệu để xác định
7-
Hai quả cầu được làm bằng đồng có thể tích bằng nhau, một quả đặc và một quả bị rỗng ở giữa ( không có khe hở vào phần rỗng ), chúng cùng được nhúng chìm trong dầu. Quả nào chịu lực đẩy Acsimet lớn hơn?
A-
Quả cầu đặc
B-
Quả cầu rỗng
C-
Lực đẩy Acsimet tác dụng lên hai quả cầu như nhau
D-
Không so sánh được
8-
Vận tốc của chuyển động không có đơn vị đo là:
A-
km/h
B-
m/s2
C-
m/s
D-
cm/s
9-
Hiện tượng nào sau đây không do áp suất khí quyển gây ra?
A-
Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nước nóng lại phồng lên như cũ
B-
Lấy thuốc vào xi lanh để tiêm
C-
Hút xăng từ bình chứa của xe bằng vòi
D-
Uống nước trong cốc bằng ống hút
10-
Đối với bình thông nhau, mặt thoáng của chất lỏng trong các nhánh ở cùng một độ cao khi:
A-
tiết diện của các nhánh bằng nhau.
B-
các nhánh chứa cùng một loại chất lỏng đứng yên.
C-
độ dày của các nhánh như nhau.
D-
độ cao của các nhánh bằng nhau.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 995. Đăng: 12-12-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG