GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 21
Chuyển động cơ học là: A. Sự thay đổi khoảng cách của vật so với vật khác B. Sự thay đổi phương chiều của vật C. Sự thay đổi vị trí của vật so với vật khác D. Sự thay đổi hình dạng của vật so với vật khác Hai chiếc tàu hỏa chạy trên các đường ray song song, cùng chiều, cùng vận tốc. Người ngồi trên chiếc tàu thứ nhất sẽ: A. chuyển động so với tàu thứ hai B. đứng yên so với tàu thứ hai C. chuyển động so với tàu thứ nhất. D. chuyển động so với hành khách trên tàu thứ hai Trường hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động. A. Gió thổi cành lá đung đưa B. Sau khi đập vào mặt vợt quả bóng tennít bị bật ngược trở lại C. Một vật đang rơi từ trên cao xuống D. Khi hãm phanh xe đạp chạy chậm dần.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:20:01(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chuyển động cơ học là:
A-
Sự thay đổi khoảng cách của vật so với vật khác
B-
Sự thay đổi phương chiều của vật
C-
Sự thay đổi vị trí của vật so với vật khác
D-
Sự thay đổi hình dạng của vật so với vật khác
2-
Hai chiếc tàu hỏa chạy trên các đường ray song song, cùng chiều, cùng vận tốc. Người ngồi trên chiếc tàu thứ nhất sẽ:
A-
chuyển động so với tàu thứ hai
B-
đứng yên so với tàu thứ hai
C-
chuyển động so với tàu thứ nhất
D-
chuyển động so với hành khách trên tàu thứ hai
3-
Trường hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động?
A-
Gió thổi cành lá đung đưa
B-
Sau khi đập vào mặt vợt quả bóng tennít bị bật ngược trở lại
C-
Một vật đang rơi từ trên cao xuống
D-
Khi hãm phanh xe đạp chạy chậm dần
4-
Một đoàn tàu chuyển động trong thời gian 1,5h đi đoạn đường dài 81.000m . Vận tốc của tà tính ra km/h là giá trị nào trong các giá trị sau:
A-
54km/h
B-
10km/h
C-
15km/h
D-
50km/h
5-
Một vật đang đứng yên trên mặt bàn nằm ngang. Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau là:
A-
Trọng lực P của Trái Đất với lực ma sát F của mặt bàn
B-
Trọng lực P của Trái Đất với lực đàn hồi
C-
Trọng lực P của Trái Đất với phản lực N của mặt bàn
D-
Lực ma sát F với phản lực N của mặt bàn
6-
Lực nào sau đây không phải là lực ma sát?
A-
Lực xuất hiện khi bánh xe trượt trên mặt đường.
B-
Lực xuất hiện khi lốp xe đạp lăn trên mặt đường.
C-
Lực của dây cung tác dụng lên mũi tên khi bắn.
D-
Lực xuất hiện khi các chi tiết máy cọ xát với nhau.
7-
Một học sinh đi bộ từ nhà đến trường trên đoạn đường 0,9km trong thời gian 10 phút. Vận tốc trung bình của học sinh đó tính theo đơn vị m/s là:
A-
15 m/s
B-
1,5 m/s
C-
9 m/s
D-
0,9 m/s
8-
Người thợ may sau khi đơm cúc áo thường quấn thêm vài vòng chỉ quanh cúc để:
A-
tăng ma sát lăn
B-
tăng ma sát nghỉ
C-
tăng ma sát trượt
D-
tăng quán tính
9-
Có một ôtô đang chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây là đúng?
A-
Ôtô đứng yên so với cây bên đường.
B-
Ôtô chuyển động so người lái xe.
C-
Ôtô chuyển động so người lái xe.
D-
Ôtô đứng yên so với người lái xe.
10-
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A-
Chuyển động tròn là chuyển động cong.
B-
Chuyển động của đầu kim đồng hồ là chuyển động tròn.
C-
Chuyển động cong là chuyển động tròn.
D-
Chuyển động của viên phấn đang rơi là chuyển động thẳng.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 941. Đăng: 14-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG