GMT: Thứ Hai, ngày 22  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 26
Lực có các yếu tố nào sau đây: A. Cường độ, phương và chiều B. Điểm đặt và cường độ. C. Điểm đặt, phương, chiều và cường độ. D. Điểm đặt, phương và chiều. Xét các chuyển động sau: (1) trượt tuyết; (2) Mài dao bằng đá mài; (3) Kéo khúc gỗ trên đường; (4) Bánh xe đạp đang lăn trên đường. Trong các chuyển động trên, chuyển động nào xuất hiện lực ma sát lăn: A. (1) , (2) và (4) B. (4) C. (1) D. (2) Trong một cuộc kiểm tra chạy 60m một học sinh có thành tích là 10 giây. Vận tốc của học sinh đó khi chạy là : A. 21,6m/s B. 21,6km/h. C. 6m/s. D. 6km/h
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 08:18:57(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Lực có các yếu tố nào sau đây:
A-
Cường độ, phương và chiều.
B-
Điểm đặt và cường độ.
C-
Điểm đặt, phương, chiều và cường độ.
D-
Điểm đặt, phương và chiều.
2-
Xét các chuyển động sau: (1) trượt tuyết; (2) Mài dao bằng đá mài; (3) Kéo khúc gỗ trên đường; (4) Bánh xe đạp đang lăn trên đường. Trong các chuyển động trên, chuyển động nào xuất hiện lực ma sát lăn:
A-
(1) , (2) và (4)
B-
(4)
C-
(1)
D-
(2)
3-
Trong một cuộc kiểm tra chạy 60m một học sinh có thành tích là 10 giây. Vận tốc của học sinh đó khi chạy là :
A-
21,6m/s
B-
21,6km/h
C-
6m/s
D-
6km/h
4-
Có một ô tô chạy trên đường trong các câu mô tả sau đây câu nào không đúng?
A-
Ô tô chuyển động so với mặt đường.
B-
Ô tô đứng yên so với người lái xe.
C-
Ô tô chuyển động so với người lái xe.
D-
Ô tô chuyển động so với cây bên đường.
5-
Độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động?
A-
Quãng đường chuyển động dài hay ngắn.
B-
Tốc độ chuyển động nhanh hay chậm.
C-
Thời gian chuyển động dài hay ngắn.
D-
Cho biết cả quãng đường và thời gian chuyển động dài hay ngắn.
6-
Trong các chuyển động sau đây chuyển động nào là chuyển động không đều?
A-
Chuyển động của ô tô khi khởi hành.
B-
Chuyển động của xe đạp khi xuống dốc.
C-
Chuyển động của tàu hoả khi vào ga.
D-
Cả ba chuyển động trên.
7-
Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào?
A-
Vận tốc không thay đổi.
B-
Vận tốc tăng dần.
C-
Vận tốc giảm dần.
D-
Có thể tăng dần cũng có thể giảm dần.
8-
Trong các cách làm sau đây cách nào làm giảm được lực ma sát?
A-
Tăng độ nhám của bề mặt tiếp xúc.
B-
Tăng lực ép lên mặt tiếp xúc.
C-
Tăng độ nhẵn giữa các mặt tiếp xúc.
D-
Đồng thời tăng độ nhám và tăng lực ép lên mặt tiếp xúc.
9-
Quan sát một vật được thả từ trên cao xuống hãy cho biết tác dụng của trọng lực đã làm cho đại lượng vật lí nào thay đổi? Chọn câu trả lời đúng.
A-
Vận tốc
B-
Khối lượng riêng
C-
Trọng lượng
D-
Khối lượng
10-
Một vật trọng lượng 50N buộc vào một sợi dây. Cần phải giữ dây một lực bằng bao nhiêu để vật cân bằng? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau đây :
A-
F > 50N
B-
F = 50N
C-
F < 50N
D-
F = 5N
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 820. Đăng: 14-12-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG