GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 31
Một người lái xe máy đang chạy trên đường .Hãy chọn câu phát biểu Đúng trong các câu sau? A) Xe máy đang đứng yên so với người lái . B) Xe máy đang chuyễn động so với người lái . C) Người lái xe đang đứng yên so với mặt đường . D) người lái xe đang chuyễn động so với chiếc xe . Trong các chuyễn động sau chuyện động nào là chuyện động đều . Chọn câu Đúng . A) Chuyện động của học sinh khi đi từ nhà đến trường B) Chuyển động của đầu kim đồng hồ . C) Chuyện động của một viên bi lăn trênn máng nghiêng . D) Cả ba chuyễn động trện Khi chỉ có lực tác dụng lên vật nếu vật không biến dạng thì vận tốc của vật sẽ như thế nào ? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất . A) Vận tốc không thay đổi B) Vận tốc tăng dần C) Vận tốc giảm dần D) Vận tốc thay đổi.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 17:23:01(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Một người lái xe máy đang chạy trên đường. Hãy chọn câu phát biểu Đúng trong các câu sau?
A-
Xe máy đang đứng yên so với người lái
B-
Xe máy đang chuyễn động so với người lái
C-
Người lái xe đang đứng yên so với mặt đường
D-
Người lái xe đang chuyễn động so với chiếc xe
2-
Trong các chuyễn động sau chuyện động nào là chuyện động đều. Chọn câu Đúng?
A-
Chuyện động của học sinh khi đi từ nhà đến trường
B-
Chuyển động của đầu kim đồng hồ
C-
Chuyện động của một viên bi lăn trênn máng nghiêng
D-
Cả ba chuyễn động trên
3-
Khi chỉ có lực tác dụng lên vật nếu vật không biến dạng thì vận tốc của vật sẽ như thế nào ? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.
A-
Vận tốc không thay đổi
B-
Vận tốc tăng dần
C-
Vận tốc giảm dần
D-
Vận tốc thay đổi
4-
Vật chỉ chịu tác dụng của hai lực .hai lực đó sẻ cân bằng nhau khi nào?
A-
Hai lực cùng phương , ngược chiều , cùng độ lớn
B-
Hai lực cùng phương , ngược chiều
C-
Hai lực cùng phương , cùng chiều ,cùng độ lớn
D-
Hai lực cùng phương , cùng độ lớn
5-
Trong các đơn vị sau đây , đơn vị nào không phải là đơn vị của vận tốc ?
A-
Nút
B-
Km/h
C-
m/s
D-
Hải lí
6-
Trong các trường hợp sau trường hợp nào Giảm lực ma sát.
A-
Nền nha khi mới lau
B-
Má phanh xe đạp bị mòn
C-
Ổ bi của máy khi khô dầu
D-
Cả ba trường hợp cần phải giảm lực ma sát
7-
Khi nói vận tốc truyền âm trong không khí ở 20oC là nói tới vận tốc nào ? Chọn câu Đúng?
A-
Trung bình các vận tốc
B-
Vận tốc tại một vị trí nào đó
C-
Vận tốc trung bình
D-
Vận tôc của chuyển động đều
8-
Khi có một lực tác dụng lên vật thì vật sẻ như thế nào ? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.
A-
Vật chỉ biến dạng
B-
Vật chỉ thay đổi vận tốc
C-
Vật chỉ biến dạng hoặc thay đổi vận tốc hoặc bị biến dạng vừa thay đổi vận tốc
D-
Cả ba câu đều đúng
9-
Vật đang chuyễn động thẳng đều nếu chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì nó sẻ như thế nào? Câu nào Đúng trong các câu sau?
A-
Vật sẻ đứng yên
B-
Vật sẽ chuyễn động thẳng đều mãi mãi
C-
Vật sẽ chuyễn động nhanh dần
D-
Vật sẽ chuyễn động chậm dần
10-
Trong các trường hợp sau trường hợp nào cần Tăng lực ma sát?
A-
Đường đất khi trời mưa bị trơn
B-
Xích xe bị khô
C-
Giữa mặt bào với gỗ cần bào bị khô
D-
Ở bàn lề cánh cữa bị khô
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 914. Đăng: 14-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG