GMT: Thứ Bảy, ngày 4  tháng 4, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 35
Vận tốc của một ô tô là 36km/h. Điều đó cho biết gì? A. Ô tô chuyển động được 36km. B. Ô tô chuyển động trong một giờ C. Trong mỗi giờ, ô tô đi được 36km. D. Ô tô đi 1km trong 36 giờ. Độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động? A. Quãng đường chuyển động dài hay ngắn. B. Tốc độ chuyển động nhanh hay chậm. C. Thời gian chuyển động dài hay ngắn. D. Cho biết cả quãng đường, thời gian và sự nhanh hay chậm của chuyển động. Làm thế nào để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm? A. Căn cứ vào quãng đường chuyển động. B. Căn cứ vào thời gian chuyển động. C. Căn cứ vào quãng đường và thời gian chuyển động D. Căn cứ vào quãng đường mỗi người chạy được trong một khoảng thời gian nhất định.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:39:03(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Vận tốc của một ô tô là 36km/h. Điều đó cho biết gì?
A-
Ô tô chuyển động được 36km.
B-
Ô tô chuyển động trong một giờ.
C-
Trong mỗi giờ, ô tô đi được 36km.
D-
Ô tô đi 1km trong 36 giờ.
2-
Độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động?
A-
Quãng đường chuyển động dài hay ngắn.
B-
Tốc độ chuyển động nhanh hay chậm.
C-
Thời gian chuyển động dài hay ngắn.
D-
Cho biết cả quãng đường, thời gian và sự nhanh hay chậm của chuyển động.
3-
Làm thế nào để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm?
A-
Căn cứ vào quãng đường chuyển động.
B-
Căn cứ vào thời gian chuyển động.
C-
Căn cứ vào quãng đường và thời gian chuyển động.
D-
Căn cứ vào quãng đường mỗi người chạy được trong một khoảng thời gian nhất định.
4-
Trong các câu nói về lực ma sát sau đây , câu nào là đúng?
A-
Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật
B-
Khi vật chuyển động nhanh dần lên , chứng tỏ lực ma sát biến mất
C-
Lực ma sát trượt cản trở chuyển động trượt của vật này lên vật kia
D-
Khi vật chuyển động chậm dần , chứng tỏ lực ma sát tăng dần
5-
Vật sẽ như thế nào khi chỉ chịu tác dụng của hai lực cân bằng? Hãy chọn câu trả lời đúng?
A-
Vật đang đứng yên sẽ chuyển động nhanh dần
B-
Vật đang đứng yên sẽ đứng yên mãi, hoặc vật chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều mãi
C-
Vật đang chuyển động sẽ dừng lại
D-
Vật đang chuyển động đều sẽ không chuyển động đều nữa
6-
72km/h tương ứng với bao nhiêu m/s? Chọn kết quả đúng?
A-
15m/s
B-
20m/s
C-
25m/s
D-
30m/s
7-
Trong các cách sau đây , cách nào làm giảm được lực ma sát?
A-
Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc
B-
Tăng lực ép lên mặt tiếp xúc
C-
Tăng độ nhẵn giữa các mặt tiếp xúc
D-
Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc
8-
Trong các câu nói về lực ma sát sau đây, câu nào là đúng?
A-
Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật.
B-
Khi vật chuyển động nhanh dần lên, lực ma sát lớn hơn lực đẩy.
C-
Khi một vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy.
D-
Lực ma sát ngược hướng với hướng chuyển động của vật.
9-
Lực là đại lượng vectơ vì:
A-
Lực làm vật biến dạng
B-
Lực có độ lớn , phương và chiều
C-
Lực làm vật thay đổi tốc độ
D-
Lực làm cho vật chuyển động
10-
Trong các phép đổi đơn vị vận tốc sau nay, phép đổi nào là sai?
A-
12m/s = 43,2km/h
B-
48km/h = 23,33m/s
C-
150cm/s = 5,4km/h
D-
62km/h = 17.2m/s
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1054. Đăng: 15-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG