GMT: Thứ Năm, ngày 13  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 36
Vận tốc của một ô tô là 36km/h, của người đi xe máy là 18000m/h và của tàu hoả là 14m/s. Trong 3 chuyển động trên, chuyển động nào nhanh nhất, chậm nhất? Thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng? A. Ô tô − Tàu hoả − Xe máy. B. Tàu hoả − Ô tô − Xe máy C. Xe máy − Ô tô − Tàu hoả. D. Ô tô − Xe máy − Tàu hoả. Chuyển động của phân tử hiđrô ở 0oC có vận tốc khoảng 1700m/s, của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất có vận tốc 28800km/h. Hỏi chuyển động nào nhanh hơn? Chọn câu trả lời đúng. A. Chuyển động của vệ tinh nhân tạo nhanh hơn. B. Chuyển động của phân tử hiđrô nhanh hơn. C. Không có chuyển động nào nhanh hơn( hai chuyển động như nhau) D. Không có cơ sở để so sánh.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:19:53(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Vận tốc của một ô tô là 36km/h, của người đi xe máy là 18000m/h và của tàu hoả là 14m/s. Trong 3 chuyển động trên, chuyển động nào nhanh nhất, chậm nhất? Thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng?
A-
Ô tô − Tàu hoả − Xe máy.
B-
Tàu hoả − Ô tô − Xe máy.
C-
Xe máy − Ô tô − Tàu hoả.
D-
Ô tô − Xe máy − Tàu hoả.
2-
Chuyển động của phân tử hiđrô ở 0oC có vận tốc khoảng 1700m/s, của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất có vận tốc 28800km/h. Hỏi chuyển động nào nhanh hơn? Chọn câu trả lời đúng.
A-
Chuyển động của vệ tinh nhân tạo nhanh hơn.
B-
Chuyển động của phân tử hiđrô nhanh hơn.
C-
Không có chuyển động nào nhanh hơn( hai chuyển động như nhau)
D-
Không có cơ sở để so sánh.
3-
Một xe máy đi từ Bồng Sơn đến Quy Nhơn với vận tốc trung bình 50 km/h . Biết nữa quãng đường đầu đi với vận tốc 65km/h . Tính vận tốc của xe ở nữa quãng đường còn lại .
A-
40,6 km/h
B-
41,6 km/h
C-
42,6 km/h
D-
43,6 km/h
4-
Một người đi xe máy chạy trên quãng đường Tam Quan − Bồng Sơn dài 15km mất 0,25 giờ và trên quãng đường Bồng Sơn − Phù Mỹ dài 30km mất 0,75 giờ . Tính vận tốc trung bình của người đi xe máy trên cả đoạn đường từ Tam Quan − Phù Mỹ.
A-
42 km/h
B-
43 km/h
C-
44 km/h
D-
45 km/h
5-
Chỉ ra câu phát biểu sai :
A-
Trong cùng một chất lỏng đứng yên , áp suất tại những điểm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang đều bằng nhau
B-
Trong chất lỏng , càng xuống sâu , áp suất càng giảm
C-
Bình thông nhau là bình ít nhất có hai nhánh thông với nhau
D-
Chân đê, chân đập phải làm rộng hơn mặt đê, măt đập
6-
Hải đi từ nhà đến trường hết 30 phút , giả sử trên suốt quãng đường Hải đi với vận tốc không đổi bằng 15 km/h . Quãng đường từ nhà Hải đến trường là :
A-
450 m
B-
750 m
C-
7500 m
D-
75000 m
7-
Móng nhà phải xây rộng bản hơn tường vì :
A-
Để giảm trọng lượng của tường xuống mặt đất
B-
Để tăng áp suất tác dụng lên mặt đất
C-
Để tăng trọng lượng của tường xuống mặt đất
D-
Để giảm áp suất tác dụng lên mặt đất
8-
Câu nào sau đây là đúng khi nói về áp suất trong lòng chất lỏng :
A-
Chất lỏng gây ra áp suất theo phương thẳng đứng hướng từ dười lên trên
B-
Chất lỏng gây ra áp suất theo phương nằm ngang
C-
Chất lỏng chỉ gây ra áp suất tại đáy bình chứa nó
D-
Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình , thành bình và các vật ở trong lòng nó
9-
Có sự tồn tại của áp suất khí quyển là do:
A-
Không khí giản nở vì nhiệt
B-
Không khí cũng có trọng lượng
C-
Chất lỏng cũng có trọng lượng
D-
Cả ba lý do trên
10-
Cứ lên cao 12m thì áp suất khí quyển giảm trung bình khoảng 1 mmHg . Áp suất khí qyuển ở độ cao 500m là :
A-
724 mmHg
B-
718,4 mmHg
C-
704 mmHg
D-
690mmHg
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1049. Đăng: 15-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG