GMT: Thứ Ba, ngày 23  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 38
Trong các trường hợp dưới đây, Công cơ học được thực hiện khi A. cô phát thanh viên đang ngồi 1đọc tin tức. B. một chiếc xe đạp dựng trong nhà xe. C. học sinh đang ngồi nghe giảng bài trong lớp. D. chiếc máy cày đang cày đất trồng trọt. Trong các công thức dưới đây, Công thức không dùng để tính công cơ học là: A. A = P.t B. A = F.s C. A = F.v D. A = F/s Một vật đang chuyển động thẳng đều chịu tác dụng của hai lực cân bằng, thì: A. vật chuyển động với tốc độ tăng đần. B. vật chuyển động với tốc độ giảm dần. C. hướng chuyển động của vật thay đổi. D. vật vẫn giữ nguyên tốc độ như ban đầu
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:26:31(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong các trường hợp dưới đây. Công cơ học được thực hiện khi:
A-
cô phát thanh viên đang ngồi đọc tin tức.
B-
một chiếc xe đạp dựng trong nhà xe.
C-
học sinh đang ngồi nghe giảng bài trong lớp.
D-
chiếc máy cày đang cày đất trồng trọt.
2-
Trong các công thức dưới đây. Công thức không dùng để tính công cơ học là:
A-
A = P.t
B-
A = F.s
C-
A = F.v
D-
A = F/s
3-
Một vật đang chuyển động thẳng đều chịu tác dụng của hai lực cân bằng, thì:
A-
vật chuyển động với tốc độ tăng đần
B-
vật chuyển động với tốc độ giảm dần
C-
hướng chuyển động của vật thay đổi
D-
vật vẫn giữ nguyên tốc độ như ban đầu
4-
Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là đều:
A-
Chuyển động của quả dừa rơi từ trên cây xuống
B-
Chuyển động của Mặt trăng quanh Trái đất
C-
Chuyển động của đầu cách quạt
D-
Chuyển động của xe buýt từ Hàm Minh đến Phan Thiết
5-
Bạn An đi từ nhà đến trường trên đoạn đường dài 4,8 km hết 20 phút. Tốc độ trung bình của bạn An là:
A-
0,24m/s
B-
3m/s
C-
4m/s
D-
5m/s
6-
Bạn Hà nặng 45kg đứng thẳng hai chân trên mặt sàn lớp học, biết diện tích tiếp xúc với mặt sàn của một bàn chân là 0,005m2. Áp suất mà bạn Hà tác dụng lên mặt sàn là:
A-
45000 N/m2
B-
450000 N/m2
C-
90000 N/m2
D-
900000 N/m2
7-
Thể tích của một miếng sắt là 2dm3. Nhúng miếng sắt chìm trong nước thì lực đẩy Ác−si−mét tác dụng lên miếng sắt là (trọng lượng riêng nước 10000N/m2)
A-
10N.
B-
15N.
C-
20N.
D-
25N.
8-
Muốn biểu diễn một véc tơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố :
A-
Phương, chiều
B-
Điểm đặt, phương, chiều
C-
Điểm đặt, phương, độ lớn
D-
Điểm đặt, phương, chiều và độ lớn
9-
Một bình hình trụ cao 2,5m đựng đầy nước. Biết trọng lượng riêng của nước là 10.000 N/m3. Tính áp suất của nước tác dụng lên đáy bình ?
A-
25 000 Pa
B-
35 000 Pa
C-
45 000 Pa
D-
55 000 Pa
10-
Một vật làm bằng kim loại, nếu bỏ vào bình chứa có vạch chia thể tích thì làm cho nước trong bình dâng lên thêm 100cm3. Nếu treo vật vào một lực kế thì lực kế chỉ 7,8N. Cho trọng lượng riêng của nước d = 10000N/m3. Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật?
A-
0,5N
B-
1N
C-
1,5N
D-
2N
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1186. Đăng: 16-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG