GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 39
Chọn câu trả lời đúng: Một vật đang đứng yên trên mặt bàn nằm ngang. Các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau đó là: A. Trọng lực P của trái đất và lực ma sát F của mặt bàn. B. Trọng lực P của trái đất và phản lực N của mặt bàn. C. Trọng lực P của trái đất và lực đàn hồi. D. Lực ma sát F với phản lực N của mặt bàn. Trường hợp nào sau đây không phải là lực ma sát lăn? A. Ma sạt giữa các viên bi trong ổ trục quay. B. Ma sát giữa bánh xe và mặt đường khi xe chuyển động. C. Ma sát giữa các con lăn và mặt đường khi di chuyển vật nặng trên đường. D. Ma sát giữa khăn lau và mặt sàn khi lau nhà. Câu so sánh áp suất và áp lực nào sau đây là đúng: A. Áp suất và áp lực có cùng đơn vị đo B.Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép,áp suất là lực ép không vuông góc với mặt bị ép. C. Áp suất có số đo bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép. D. Giữa áp suất và áp lực không có mối quan hệ nào.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 10:22:10(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chọn câu trả lời đúng: Một vật đang đứng yên trên mặt bàn nằm ngang. Các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau đó là:
A-
Trọng lực P của trái đất và lực ma sát F của mặt bàn.
B-
Trọng lực P của trái đất và phản lực N của mặt bàn.
C-
Trọng lực P của trái đất và lực đàn hồi.
D-
Lực ma sát F với phản lực N của mặt bàn.
2-
Trường hợp nào sau đây không phải là lực ma sát lăn?
A-
Ma sát giữa các viên bi trong ổ trục quay.
B-
Ma sát giữa bánh xe và mặt đường khi xe chuyển động.
C-
Ma sát giữa các con lăn và mặt đường khi di chuyển vật nặng trên đường.
D-
Ma sát giữa khăn lau và mặt sàn khi lau nhà.
3-
Câu so sánh áp suất và áp lực nào sau đây là đúng:
A-
Áp suất và áp lực có cùng đơn vị đo.
B-
Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép,áp suất là lực ép không vuông góc với mặt bị ép.
C-
Áp suất có số đo bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.
D-
Giữa áp suất và áp lực không có mối quan hệ nào.
4-
Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại là vì:
A-
việc hút mạnh đã làm bẹp hộp
B-
áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho hộp bị biến dạng
C-
áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khi quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp
D-
khi hút mạnh làm yếu các thành hộp làm hộp bẹp đi
5-
Đối với bình thông nhau, mặt thoáng của chất lỏng trong các nhánh ở cùng một độ cao khi:
A-
tiết diện của các nhánh bằng nhau.
B-
các nhánh chứa cùng một loại chất lỏng đứng yên.
C-
độ dày của các nhánh như nhau.
D-
độ cao của các nhánh bằng nhau.
6-
Bạn Hà nặng 45kg đứng thẳng hai chân trên mặt sàn lớp học, biết diện tích tiếp xúc với mặt sàn của một bàn chân là 0,005m2. Áp suất mà bạn Hà tác dụng lên mặt sàn là:
A-
45000 N/m2
B-
450000 N/m2
C-
90000 N/m2
D-
900000 N/m2
7-
Khi một vật nhúng trong lòng chất lỏng, vật nổi lên khi:
A-
Trọng lượng riêng của vật lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng.
B-
Trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lỏng.
C-
Trọng lượng riêng của vật bằng trọng lượng riêng của chất lỏng.
D-
Trọng lượng của vật bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
8-
Khi ôm một tảng đá ở trong nước ta thấy nhẹ hơn khi ôm nó trong không khí. Sở dĩ như vậy là vì:
A-
khối lượng của tảng đá thay đổi
B-
khối lượng của nước thay đổi
C-
lực đẩy Ácsimet
D-
lực đẩy của tảng đá
9-
Thể tích của một miếng sắt là 2dm3. Nhúng miếng sắt chìm trong nước thì lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng sắt là (trọng lượng riêng nước 10000 N/m2)
A-
10N.
B-
15N.
C-
20N.
D-
25N.
10-
Một người dùng cần cẩu nâng thùng hàng khối lượng 2500kg lên độ cao 12m.Công thực hiện trong trường hợp này là:
A-
A = 3.105 J
B-
A =3.104 J
C-
A = 2083 J
D-
A = 4.104 J
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 872. Đăng: 16-12-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG