GMT: Thứ Năm, ngày 5  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 05
Khi hòa 0,5 lít nước ở 20oC vào 1 lít nước sôi ta được: A. 1,5 lít nước ấm B. nhiều hơn 1,5 lít nước ấm C. ít hơn 1,5 lít nước ấm D. có thể ít hơn hoặc bằng 1,5 lít nước ấm Khi nhiệt độ tăng, thể tích của nước tăng vì: A. số phân tử nước tăng B. Vận tốc của mỗi phân tử nước tăng C. Khoảng cách giữa các phân tử nước tăng D. cách sắp xếp các phân tử thay đổi Hiện tượng khuếch tán giữa hai chất lỏng xác định xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào: A. nhiệt độ chất lỏng B. Khối lượng chất lỏng C.trọng lượng chất lỏng D. Thể tích chất lỏng
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:52:58(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Khi hòa 0,5 lít nước ở 20oC vào 1 lít nước sôi ta được:
A-
1,5 lít nước ấm
B-
Nhiều hơn 1,5 lít nước ấm
C-
Ít hơn 1,5 lít nước ấm
D-
Có thể ít hơn hoặc bằng 1,5 lít nước ấm
2-
Khi nhiệt độ tăng, thể tích của nước tăng vì:
A-
Số phân tử nước tăng
B-
Vận tốc của mỗi phân tử nước tăng
C-
Khoảng cách giữa các phân tử nước tăng
D-
Cách sắp xếp các phân tử thay đổi
3-
Hiện tượng khuếch tán giữa hai chất lỏng xác định xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào:
A-
Nhiệt độ chất lỏng
B-
Khối lượng chất lỏng
C-
Trọng lượng chất lỏng
D-
Thể tích chất lỏng
4-
Trong các cách sắp xếp các chất dẫn nhiệt từ tốt đến kém, cách nào đúng?
A-
Đồng, nước, thủy tinh, không khí
B-
Đồng, thủy tinh, nước, không khí
C-
Thủy tinh, đồng, nước,không khí
D-
Không khí , nước, thủy tinh, đồng
5-
Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra trong chất nào?
A-
Chỉ ở chất lỏng
B-
Chỉ ở chất khí
C-
Chỉ ở chất lỏng và chất khí
D-
Cả ở chất rắn ,lỏng, khí
6-
Cách nào sau đây làm thay đổi nhiệt năng của vật?
A-
Cọ xát vật với các vật khác
B-
Đốt nóng vật
C-
Cho vật vào môi trường có nhiệt độ thấp hơn vật
D-
Tất cả các phương pháp trên
7-
Đốt nóng miếng đồng rồi thả vào cốc nước lạnh. Nhiệt năng của nước tăng hay giảm ? Do thực hiện công hay truyền nhiệt?
A-
Tăng, do truyền nhiệt.
B-
Giảm, do truyền nhiệt.
C-
Giảm, do thực hiện công.
D-
Tăng, do thực hiện công.
8-
Chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Bơ - rao chứng tỏ :
A-
Hạt phấn hoa hút và đẩy các phân tử nước.
B-
Các phân tử nước hút và đẩy hạt phấn hoa.
C-
Các phân tử nước lúc thì đứng yên lúc thì chuyển động.
D-
Các phân tử nước không đứng yên mà chuyển động không ngừng.
9-
Các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật không có tính chất nào sau đây ?
A-
Chuyển động không ngừng.
B-
Giữa chúng không có khoảng cách.
C-
Nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
D-
Chuyển động thay đổi khi nhiệt độ thay đổi.
10-
Giá trị của công suất xác định bằng:
A-
Công thực hiện trong một giây.
B-
Công thực hiện khi vật dịch chuyển được 1m.
C-
Công thực hiện của lực có độ lớn 1N.
D-
Công thực hiện khi vật được nâng lên 1m.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1044. Đăng: 16-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG