GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Luyện thi đại học Giải tích - Bài 31
Cho hình hộp ABCDA1B1C1D1 có: A(2; -1; 3), B(0; 1; -1), C(-1; 2; 0), D1(3; 2; -1). Xác định tọa độ các đỉnh còn lại?
Lập phương trình tiếp tuyến của Hypebol (H): 5x2 - y2 = 4, biết rằng tiếp tuyến song song với 5x - 2y + 2 = 0?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 19:52:42(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hình hộp ABCDA1B1C1D1 có: A(2; -1; 3), B(0; 1; -1), C(-1; 2; 0), D1(3; 2; -1). Xác định tọa độ các đỉnh còn lại?
A-
B-
C-
D-
Đáp số khác
2-
Lập phương trình tiếp tuyến của Hypebol (H): 5x2 - y2 = 4, biết rằng tiếp tuyến song song với 5x - 2y + 2 = 0?
A-
2x - 5y - 2 = 0
B-
2x + 5y + 2 = 0
C-
5x - 2y + 1 = 0
D-
5x - 2y - 2 = 0
3-
Cho Elip . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
1. (E) có tiêu điểm
2. (E) có tâm sai
3. (E) có đỉnh
4. (E) có bán trục dài bằng 3
A-
1 và 2
B-
2 và 3
C-
1 và 3
D-
1 và 4
4-
Cho Hypebol (H) đi qua có phương trình hai đường tiệm cận là . Hypebol có phương trình chính tắc là?
A-
B-
C-
D-
5-
Cho tam giác ABC có A(2; -1; -2), B(-1; 1; 2), C(-1; 1; 0). Tính độ dài đường cao AH?
A-
B-
C-
D-
6-
Cho hai đường thẳng
Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng?
A-
d1 vuông góc d2
B-
d1 song song d2
C-
d1 cắt d2
D-
d1 chéo d2
7-
Cho .
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A-
d vuông góc (α)
B-
d cắt (α)
C-
d song song (α)
D-
d ∈ (α)
8-
Cho mặt phẳng (α): y - z + 1 = 0 và đường thẳng:
Tính góc giữa mặt phẳng và đường thẳng d?
A-
30o
B-
45o
C-
60o
D-
90o
9-
Tứ diện SABC có thể tích bằng 6 và A(1; 2; -3), B(0; 2; -4), C(5; 3; 2). Đường cao của tứ diện hạ từ S bằng bao nhiêu?
A-
B-
C-
D-
10-
Cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1) và D(1; 1; 1).
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A-
ABCD là tứ diện
B-
Tam giác ABD đều
C-
AB ⊥ CD
D-
Tam giác BCD vuông
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 685. Đăng: 17-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG