GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 75
Để có phương pháp đo IQ một cách khoa học, ta cần tìm hiểu định nghĩa thuật ngữ "trí thông minh". Bởi đây là một khái niệm quan trọng làm cơ sở lý luận cho việc đo lường. Năm 1921, một tạp chí nghiên cứu hỏi 14 nhà tâm lý học và giáo dục học nổi tiếng về định nghĩa trí thông minh. Kết quả nhận được 14 định nghĩa, trong số đó các chuyên gia nhấn mạnh đến "khả năng học tập từ kinh nghiệm" và "khả năng đáp ứng với môi trường".
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:30:03(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Thời gian đối với thời kế cũng giống như áp suất không khí đối với...
A-
NHIỆT KẾ
B-
CAO ĐỘ KẾ
C-
PHONG VŨ BIỂU
D-
HÀN THỬ BIỂU
2-
Một "ba rem" là:
A-
MỘT NGHI THỨC TÔN GIÁO
B-
MỘT THANG ĐIỂM
C-
MỘT THUẾ BIỂU
D-
MỘT QUE CÀ-REM
3-
Từ đồng nghĩa của "thoái hồi" là:
A-
THOÁI BỘ
B-
THOÁI HOÀN
C-
THOÁI LỘ
D-
THOÁI HÓA
4-
Từ nào lạc lõng?
A-
DUYÊN DÁNG
B-
SỀN SỆT
C-
LẦY NHẦY
D-
NHÃO NHẸT
5-
Xán lạn nghĩa là:
A-
TƯƠI SÁNG
B-
ĐẸP RỰC RỠ
C-
LẤP LÁNH
D-
LÓA MẮT
6-
Cho hình:

Điền hình thích hợp vào chỗ trống:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
G-
Hình G
H-
Hình H
7-
Chọn hình thích hợp cho ô vuông còn thiếu?:

A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
G-
Hình G
H-
Hình H
8-
Cho hình:

Điền hình thích hợp vào ô còn thiếu:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
G-
Hình G
H-
Hình H
9-
Điền số thích hợp thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 89
B-
Số 765
C-
Số 465
D-
Số 129
E-
Số 231
F-
Số 401
10-
Có bao nhiêu hình tròn dưới đây?:
A-
15 hình tròn
B-
14 hình tròn
C-
9 hình tròn
D-
7 hình tròn
E-
5 hình tròn
F-
3 hình tròn
G-
1 hình tròn
H-
8 hình tròn
[ Đặng Vân Oanh-ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1106. Đăng: 18-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG