GMT: Thứ Hai, ngày 18  tháng 11, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 76
Quan niệm con cả khôn ngoan và có khả năng lãnh đạo hay em khôn hơn anh chị không đúng. Thậm chí, có người còn cho rằng trong gia đình đông con IQ thấp. Thực tế, những người khôn ngoan có xu hướng sinh ít con nhưng sự thực là không hề có liên hệ hay ảnh hưởng nào gây tác động giữa quy mô gia đình và IQ của trẻ. Thứ tự sinh không dự báo trước IQ của trẻ. Ngoài ra, 2 anh em ruột sinh gần nhau có thể có IQ tương đồng hơn so với trẻ sinh cách xa nhau vẫn chưa có cơ sở chứng minh.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 12:58:06(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Từ đồng nghĩa với thảo nguyên là:
A-
THẢO ĐỒ
B-
THẢO MẠO
C-
THẢO ĐỊA
D-
THẢO ÁN
2-
Tìm từ lạc lõng với các từ còn lại.
A-
ĐÁ
B-
KIM CƯƠNG
C-
SA THẠCH
D-
DẦU LỬA
3-
Từ phản nghĩa của "độc thoại" là:
A-
ĐỐI THOẠI
B-
ĐÀM THOẠI
C-
SONG THOẠI
D-
HỘI THOẠI
4-
Từ đối với câu cũng giống như chữ cái đối với .....
A-
DANH TỪ
B-
TỪ
C-
NGHĨA
D-
NGÔN NGỮ
5-
Từ nào lạc lõng?
A-
BÔNG
B-
LEN
C-
LỤA
D-
LÁT
6-
Điền số thích hợp thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 9, số 2, số 2
B-
Số 8, số 1, số 2
C-
Số 9, số 8, số 9
D-
Số 9, số 10, số 2
7-
Cho hình:

Chọn hình thích hợp cho ô vuông còn thiếu?:


A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
8-
Điền số còn thiếu vào dấu chấm hỏi?:
A-
Số 10
B-
Số 9
C-
Số 7
D-
Số 18
E-
Số 67
F-
Số 5
G-
Số 11
9-
Cho hình sau:

Tìm hình thích hợp thay thế vào ô vuông còn thiếu?:


A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
F-
Hình F
10-
Tìm số phù hợp:
WAVE = 13
TAXI =18
HALT = 10
FAIL = ?
LINK = 9
A-
Số 8
B-
Số 19
C-
Số 9
D-
Số 21
E-
Số 12
F-
Số 11
[ Đặng Vân Oanh-ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1225. Đăng: 18-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG