GMT: Thứ Bảy, ngày 4  tháng 4, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 77
IQ tăng gần 20 điểm sau mỗi thế hệ. Nếu tính điểm, hơn 90% người thế hệ hôm nay được gọi là thiên tài ở những thế hệ hôm qua. Sự tăng trưởng về chỉ số thông minh do ảnh hưởng của chế độ dinh dưỡng tốt hơn, thời gian đi học nhiều hơn, cha mẹ có phương pháp giáo dục con tốt hơn, đồ chơi thông minh và ưu điểm của máy vi tính.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 14:48:11(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Từ phản nghĩa của "khả biến" là:
ĐỘT BIẾN
TIỆM BIẾN
THOÁI BIẾN
TIẾN HÓA
A-
ĐỘT BIẾN
B-
TIỆM BIẾN
C-
THOÁI BIẾN
D-
TIẾN HÓA
2-
Ngà đối với voi cũng giống như mai đối với..
CUỐC
RẮN
RÙA
CUA ĐINH
A-
CUỐC
B-
RẮN
C-
RÙA
D-
CUA ĐINH
3-
"Nghịch dị" có nghĩa là:
KỲ CỤC
PHẢN TRẮC
QUÁI GỞ
LẬP DỊ
A-
KỲ CỤC
B-
PHẢN TRẮC
C-
QUÁI GỞ
D-
LẬP DỊ
4-
Từ đồng nghĩa của "chính thống" là:
HỢP THỨC
THƯƠNG TÍCH
CHÍNH DÁNG
CHÍNH QUYỀN
A-
HỢP THỨC
B-
THƯƠNG TÍCH
C-
CHÍNH DÁNG
D-
CHÍNH QUYỀN
5-
Từ nào lạc lõng?
CUA
NGHÊU

A-
CUA
B-
NGHÊU
C-
D-
6-
Điền số còn thiếu?:
A-
Số 85
B-
Số 96
C-
Số 76
D-
Số 56
E-
Số 87
F-
Số 54
7-
Cho hình:

Hình hộp nào được tạo ra từ hình trên?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
8-
Dấu chấm hỏi được thay thế bởi số nào?:
A-
Số 13
B-
Số 34
C-
Số 14
D-
Số 15
9-
Số nào thiếu?:
A-
Số 9
B-
Số 78
C-
Số 76
D-
Số 54
E-
Số 34
F-
Số 88
10-
Số nào thiếu?:
A-
Số 10
B-
Số 9
C-
Số 7
D-
Số 5
E-
Số 2
[ Đặng Vân Oanh-ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1717. Đăng: 18-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG