GMT: Chủ Nhật, ngày 31  tháng 5, năm 2020 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 78
Giáo sư Das đã trình bày bản tham luận về "Các qui tắc và Công cụ trí tuệ: Chỉ số IQ đã trở nên lỗi thời như thế nào" tại Hội nghị Tâm lý học Quốc tế lần thứ 28 tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc hồi tháng 8, hệ thống hiện đang được sử dụng trên toàn thế giới và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Ông đã xác định 4 "qui tắc trí tuệ" đi sâu vào việc xử lý thông tin. Các qui tắc bao gồm quan điểm cho rằng trí tuệ không phải là bất biến mà chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như nhu cầu học tập và văn hóa, năng lực nhận thức, thậm chí cả việc đi học, cũng như năng lực cá nhân để xử lý những thông tin như ngôn ngữ và nhận diện khuôn mặt.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 07:40:29(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
"Vị vong nhân"là:
MỘT THIẾU PHỤ
MỘT GÓA PHỤ
NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
MỘT SƯƠNG PHỤ
A-
MỘT THIẾU PHỤ
B-
MỘT GÓA PHỤ
C-
NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
D-
MỘT SƯƠNG PHỤ
2-
Vị ngọt đối với vị cay cũng giống như vị bùi đối với:
VỊ MẶN
VỊ CHUA
VỊ CHÁT
VỊ ĐẮNG
A-
VỊ MẶN
B-
VỊ CHUA
C-
VỊ CHÁT
D-
VỊ ĐẮNG
3-
Từ nào đồng nghĩa với"kiểm chứng"?
TRẮC NGHIỆM
THỰC TRỨNG
KIỂM TRA
THỬ THÁCH
A-
TRẮC NGHIỆM
B-
THỰC TRỨNG
C-
KIỂM TRA
D-
THỬ THÁCH
4-
Từ nào lạc lõng?
PHIÊN BẢN
PHIÊN DỊCH
PHIÊN ẤN
PHIÊN HIỆN
A-
PHIÊN BẢN
B-
PHIÊN DỊCH
C-
PHIÊN ẤN
D-
PHIÊN HIỆN
5-
Phản nghĩa của"tế vi"là:
Ý NHỊ
THÔ THIỂN
TINH TƯỜNG
XÙ XÌ
A-
Ý NHỊ
B-
THÔ THIỂN
C-
TINH TƯỜNG
D-
XÙ XÌ
6-
Tìm con số còn thiếu:
A-
Số 6
B-
Số 12
C-
Số 45
D-
Số 39
E-
Số 46
F-
Số 23
7-
Số nào còn thiếu?:
A-
Số 24
B-
Số 12
C-
Số 61
D-
Số 9
E-
Số 10
F-
Số 14
8-
Tìm con số và chữ cái còn thiếu?:
A-
Chữ Q và số 5
B-
Chữ 4 và số 9
C-
Chữ A và số 10
D-
Chữ P và số 6
E-
Chữ M và số 3
9-
Hình nào không phù hợp với các hình còn lại?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
10-
Hình nào không giống các hình còn lại?:
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
E-
Hình E
[ Đặng Vân Oanh-ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1618. Đăng: 18-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG