GMT: Thứ Tư, ngày 14  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 23
Chọn từ, cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau, từ câu 1 đến câu 4. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng: ...(1) ... không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, ... (2)... từ dạng này sang dạng khác. Ví dụ: Dùng tay để cọ xát miếng kim loại lên mặt bàn, lúc này ... (3) ... của tay đã chuyển hóa thành ... (4) ... của miếng kim loại. Từ, cụm từ cần điền vào vị trí (1) là: A. Nhiệt năng B. Nhiệt lượng C. Năng lượng D. Cơ năng Từ, cụm từ cần điền vào vị trí (2) là: A. Biến đổi B. Chuyển hóa C. Thay đổi D. Bảo toàn Từ, cụm từ cần điền vào vị trí (3) là: A. Cơ năng B. Nhiệt năng C. Nhiệt lượng D. Năng lượng Từ, cụm từ cần điền vào vị trí (4) là: A. Cơ năng B. Năng lượng C. Nhiệt lượng D. Nhiệt năng
Chọn từ, cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau, từ câu 1 đến câu 4. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng: ...(1) ... không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, ... (2)... từ dạng này sang dạng khác. Ví dụ: Dùng tay để cọ xát miếng kim loại lên mặt bàn, lúc này ... (3) ... của tay đã chuyển hóa thành ... (4) ... của miếng kim loại.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 22:10:43(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Từ, cụm từ cần điền vào vị trí (1) là:
A-
Nhiệt năng
B-
Nhiệt lượng
C-
Năng lượng
D-
Cơ năng
2-
Từ, cụm từ cần điền vào vị trí (2) là:
A-
Biến đổi
B-
Chuyển hóa
C-
Thay đổi
D-
Bảo toàn
3-
Từ, cụm từ cần điền vào vị trí (3) là:
A-
Cơ năng
B-
Nhiệt năng
C-
Nhiệt lượng
D-
Năng lượng
4-
Từ, cụm từ cần điền vào vị trí (4) là:
A-
Cơ năng
B-
Năng lượng
C-
Nhiệt lượng
D-
Nhiệt năng
5-
Khả năng hấp thụ nhiệt tốt của một vật phụ thuộc vào:
A-
Vật có bề mặt sần sùi, sẫm màu
B-
Vật có bề mặt sần sùi, sáng màu
C-
Vật có bề mặt nhẵn, sẫm màu
D-
Vật có bề mặt nhẵn, sáng màu
6-
Trong các sự truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt?
A-
Sự truyền nhiệt từ mặt trời tới trái đất
B-
Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng
C-
Sự truyền nhiệt từ từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò
D-
Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn đang sáng ra khoảng không gian xung quanh
7-
Một viên đạn đang bay trên cao, có những dạng năng lượng nào?
A-
Động năng
B-
Thế năng
C-
Nhiệt năng
D-
Cả A, B và C
8-
Thả một miếng đồng nặng 0.6kg ở nhiệt độ 85oC vào 0.35kg nước ở nhiệt độ 20oC. Tính nhiệt độ cuối cùng của nước khi đã cân bằng nhiệt. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kgđộ, của nước là 4200J/kgđộ. (Bỏ qua hao phí nhiệt lượng)
A-
t = 25,7oC
B-
t = 26,7oC
C-
t = 27,7oC
D-
t = 28,7oC
9-
Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào?
A-
Khối lượng của vật, nhiệt dung riêng của chất, độ tăng nhiệt độ của vật
B-
Nhiệt dung riêng của chất làm vật
C-
Khối lượng của vật
D-
Độ tăng nhiệt độ của vật
10-
Nung nóng 1 miếng sắt rồi thả vào cốc nước lạnh, nhiệt năng của chúng thay đổi như thế nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt?
A-
Nhiệt năng của miếng sắt và của nước đều tăng, không có sự truyền nhiệt.
B-
Nhiệt năng của miếng sắt tăng, nhiệt năng của nước giảm. Đây là sự thực hiện công.
C-
Nhiệt năng của miếng sắt giảm, nhiệt năng của nước tăng. Đây là sự truyền nhiệt.
D-
Nhiệt năng của miếng sắt giảm, nhiệt năng của nước tăng. Đây là sự thực hiện công.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 939. Đăng: 18-12-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG