GMT: Chủ Nhật, ngày 25  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 C#     C++     Visual Basic     Visual Foxpro     C     Java     Pascal     Thiết Kế Web     ASP.NET     XML     CSS     PHP   

Trắc Nghiệm Pascal - Bài 14
Ðiều gì làm cho Pacal được đánh giá cao và trở thành một trong những ngôn ngữ thảo chương phổ biến nhất hiện nay? [a]--Nó là ngôn ngữ đầu tiên đưa ra và thể hiện được khái niệm lập trình có cấu trúc [b]--Nó là một ngôn ngữ chặt chẽ cả về mặt cú pháp và về mặt dữ liệu [c]--Nó là ngôn ngữ có văn phạm sáng sủa, dễ hiểu, có khả năng đủ mạnh [d]--Cả 3 đáp án trên đều đúng.....
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 15:33:14(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tính cấu trúc của ngôn ngữ Pascal được thể hiện?
A-
Trong việc tổ chức các dữ liệu
B-
Trong việc tổ chức các câu lệnh
C-
Trong việc tổ chức chương trình
D-
Cả 3 đáp án trên đều đúng
2-
Ðiều gì làm cho Pacal được đánh giá cao và trở thành một trong những ngôn ngữ thảo chương phổ biến nhất hiện nay?
A-
Nó là ngôn ngữ đầu tiên đưa ra và thể hiện được khái niệm lập trình có cấu trúc
B-
Nó là một ngôn ngữ chặt chẽ cả về mặt cú pháp và về mặt dữ liệu
C-
Nó là ngôn ngữ có văn phạm sáng sủa, dễ hiểu, có khả năng đủ mạnh
D-
Cả 3 đáp án trên đều đúng
3-
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A-
VAR, BEGIN, End là các từ khóa của Pascal
B-
Các ký hiệu a, b, g, d đều thuộc bộ ký tự cơ bản của Pascal
C-
Var, begin, Integer, Real là các từ khóa của Pascal
D-
VAR, Var, vaR, var là các từ khóa khác nhau của Pascal
4-
Tên nào đặt Sai quy định của Pascal?
A-
Giai_Ptrinh_Bac_2
B-
Ngaysinh
C-
Noi sinh
D-
Sv2000
5-
Mục nào có các Tên đều đặt đúng quy định của Pascal?
A-
x1, X-2
B-
Xx1, X2
C-
CONST, X_234
D-
X[1], x2
6-
Chọn câu Sai trong các câu sau đây.
Trong một chương trình Pascal, có thể không có?
A-
Phần thân chương trình
B-
Phần khai báo biến
C-
Phần đầu chương trình
D-
Phần khai báo hằng
7-
Dấu hiệu kết thúc chương trình Pascal là?
A-
End;
B-
End:
C-
End.
D-
End!
8-
Trong Pascal, lệnh nào có tác dụng xóa màn hình?
A-
CLRSSR
B-
CLRSR
C-
Clrscl
D-
Clrscr
9-
Trong Pascal, nếu muốn dùng lệnh xóa màn hình Clrscr thì phải khai báo thế nào ở ngay sau phần tiêu đề chương trình?
A-
Uses CRT
B-
USES Graph
C-
Use CRT
D-
Không khai báo gì cả
10-
Khẳng định nào sau đây là Sai:
Trong Turbo Pascal?
A-
Để lưu chương trình lên đĩa, gõ phím F2 hoặc chọn lệnh File/Save
B-
Để mở một tập tin cũ, gõ phím F1
C-
Để tìm lỗi cú pháp của chương trình, gõ phím Alt_F9, hay F9
D-
Để chạy chương trình, gõ phím Ctrl_F9 hoặc chọn lệnh Run/Run
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1367. Đăng: 19-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG