GMT: Chủ Nhật, ngày 25  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 30
Người ta thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. Hãy so sánh nhiệt độ cuối cùng của ba miếng kim loại trên. A. Nhiệt độ của ba miếng bằng nhau. B. Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất, rồi đến miếng đồng, miếng chì. C. Nhiệt độ của miếng chì cao nhất, rồi đến miếng đồng, miếng nhôm. D. Nhiệt độ của miếng đồng cao nhất, rồi đến miếng nhôm, miếng chì. Nếu năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 10.106J/kg thì 1 tạ củi khô khi cháy hết tỏa ra một nhiệt lượng là: A. 106kJ. B. 10.108kJ. C. 10.109kJ. D. 10.106kJ.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 16:03:18(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Người ta thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. Hãy so sánh nhiệt độ cuối cùng của ba miếng kim loại trên.
A-
Nhiệt độ của ba miếng bằng nhau.
B-
Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất, rồi đến miếng đồng, miếng chì.
C-
Nhiệt độ của miếng chì cao nhất, rồi đến miếng đồng, miếng nhôm.
D-
Nhiệt độ của miếng đồng cao nhất, rồi đến miếng nhôm, miếng chì.
2-
Nếu năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 10.106J/kg thì 1 tạ củi khô khi cháy hết tỏa ra một nhiệt lượng là:
A-
106kJ.
B-
10.108kJ.
C-
10.109kJ.
D-
10.106kJ.
3-
Trường hợp nào sau đây không có sự chuyển hóa từ cơ năng sang nhiệt năng?
A-
Một vật vừa rơi từ trên cao xuống vừa nóng lên.
B-
Búa máy đập vào cọc bê tông làm cọc lún xuống và nóng lên.
C-
Miếng đồng thả vào nước đang sôi, nóng lên.
D-
Động cơ xe máy đang chạy.
4-
Thả một quả cầu bằng đồng có khối lượng 0,2kg được đun nóng tới 100oC vào một cốc nước ở 25oC. Sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 30oC. Tính nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra và nhiệt lượng nước thu vào Cho nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.
A-
Q1 = 5320J, Q2 = 5320J
B-
Q1 = 10320J, Q2 = 10320J
C-
Q1 = 5320J, Q2 = 10320J
D-
Q1 = 10320J, Q2 = 5320J
5-
Trái dừa đang ở trên cây,năng lượng của trái dừa thuộc dạng nào?
A-
Thế năng đàn hồi
B-
Thế năng hấp dẫn
C-
Động năng
D-
Không có động nào
6-
Nước biển mặn vì sao ?
A-
Các phân tử nước biển có vị mặn
B-
Các phân tử nước và các phân tử muối liên kết với nhau
C-
Các phân tử nước và nguyên tử muối xen kẽ với nhau vì giữa chúng có khoảng cách
D-
Các phân tử nước và phân tử muối xen kẽ với nhau vì giữa chúng có khoảng cách
7-
Nhỏ một giọt nước nóng vào một cốc nước lạnh thì nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc thay đổ thế nào? (Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh).
A-
Nhiệt năng của giọt nước tăng, nhiệt năng của nước trong cốc giảm
B-
Nhiệt năng của giọt nước giảm, nhiệt năng của nước trong cốc tăng
C-
Nhiệt năng của giọt nước và nhiệt năng của nước trong cốc đều tăng
D-
Nhiệt năng của giọt nước và nhiệt năng của nước trong cốc đều giảm
8-
Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là đúng?
A-
Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt
B-
Nhiệt lượng là một dạng năng lượng có đơn vị là Jun
C-
Bất cứ vật nào cũng có nhiệt lượng
D-
Sự truyền nhiệt giữa hai vật dừng lại khi hai vật có nhiệt lượng bằng nhau
9-
Khả năng dẫn nhiệt phụ thuộc vào yếu tố nào của vật?
A-
Khối lượng của vật
B-
Bản chất của vật
C-
Thể tích của vật
D-
Cả 3 yếu tố trên
10-
Trong khi làm thí nghiệm để xác định nhiệt dung riêng, một học sinh thả một miếng chì khối lượng 310g được nung nóng tới 100oC vào 2,5 lít nước ở 58,5oC. Khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước và chì là 60oC. Tính nhiệt lượng nước thu được?
A-
Q = 4575 (J)
B-
Q = 3575 (J)
C-
Q = 2575 (J)
D-
Q = 1575 (J)
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1238. Đăng: 19-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG