GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Luyện thi đại học Giải tích - Bài 41
Cho tứ diện ABCD có AD vuông góc với mặt phẳng (ABC), AC = AD = 4, AB = 3, BC = 5. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCD).
Tính diện tích giới hạn bởi y = x2 và đường y = 3x + 4?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:08:25(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho tứ diện ABCD có AD vuông góc với mặt phẳng (ABC), AC = AD = 4, AB = 3, BC = 5. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCD).
A-
B-
C-
D-
2-
Tính diện tích giới hạn bởi y = x2 và đường y = 3x + 4?
A-
B-
C-
D-
3-
Tính thể tích khối tròn xoay khi quay miền giới hạn bởi các đường y = x2 và y = 3x + 4 quanh trục Ox?
A-
B-
C-
D-
4-
Cho hàm số . Tìm giá trị của m để hàm số có 3 cực trị?
A-
B-
C-
D-
Đáp số khác
5-
Giải hệ
A-
B-
C-
D-
Đáp số khác
6-
Cho hình chữ nhật ABCD có tâm , cạnh AB có phương trình x - 2y + 2 = 0. AB = 2 AD. Xác định tọa độ các đỉnh A, B, C, D biết hoành độ của định A âm.
A-
A(-1; 0), B(2; 2), C(3; 0), D(1; -2)
B-
A(-2; 0), B(2; 2), C(3; 0), D(-1; -2)
C-
A(-2; 0), B(0; 1), C(3; 0), D(1; -1)
D-
A(-2; 0), B(1; 2), C(3; 0), D(1; -2)
7-
Tìm số nguyên n sao cho
A-
n = 5
B-
n = 6
C-
n = 7
D-
n = 8
8-
Giải phương trình
A-
x = 1
B-
x = 2
C-
x ≥ 1
D-
Đáp số khác
9-
Cho bất phương trình . Giải bất phương trình khi m = 1
A-
B-
C-
D-
10-
Cho bất phương trình . Tìm giá trị của m để bất phương trình đúng với mọi m?
A-
B-
C-
D-
Kết quả khác
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 668. Đăng: 19-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG