GMT: Thứ Bảy, ngày 24  tháng 8, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào: A.Độ cao và vận tốc của vật B.Độ cao và khối lượng của vật C.Độ cao và thể tích của vật D.Độ cao và nhiệt độ của vật Tính chất nào sau đây KHÔNG PHẢI là tính chất của chuyển động của phân tử chất lỏng ? A. Không liên quan đến nhiệt độ C . Hỗn độn B. Không ngừng D . Là nguyên nhân gây ra hiện tượng khuếch tán Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng ? A. Nhiệt năng. B Khối lượng. C. Nhiệt độ. D. Thể tích.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 18:16:24(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào:
A-
Độ cao và vận tốc của vật
B-
Độ cao và khối lượng của vật
C-
Độ cao và thể tích của vật
D-
Độ cao và nhiệt độ của vật
2-
Tính chất nào sau đây KHÔNG PHẢI là tính chất của chuyển động của phân tử chất lỏng ?
A-
Không liên quan đến nhiệt độ
B-
Không ngừng
C-
Hỗn độn
D-
Là nguyên nhân gây ra hiện tượng khuếch tán
3-
Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng ?
A-
Nhiệt năng.
B-
Khối lượng.
C-
Nhiệt độ.
D-
Thể tích.
4-
Tại sao quả bóng bay dù buộc chặt để lâu ngày vẫn xẹp?
A-
Vì không khí nhẹ , nhỏ nên có thể chui qua chỗ buộc ra ngoài.
B-
Vì cao su là chất đàn hồi nên sau khi bị thổi căng nó tự động co lại.
C-
Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài.
D-
Vì khi mới thổi ,không khí từ miệng vào còn nóng ,sau đó lạnh dần nên co lại.
5-
Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra ?
A-
Quả bóng bay dù buộc chặt vẫn xẹp dần theo thời gian.
B-
Đường tan vào nước.
C-
Sự khuếch tán của đồng vào nước.
D-
Sự tạo thành gió.
6-
Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5Kg chứa 2 lít nước ở 30oC . Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu ? Cho biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, của nước là 4200J/kg .K
A-
615.800 (J)
B-
616.800 (J)
C-
617.800 (J)
D-
618.800 (J)
7-
Nhiệt lượng của một vật thu vào để làm vật nóng lên phụ thuộc vào:
A-
Khối lượng của vật.
B-
Độ tăng nhiệt độ của vật.
C-
Chất cấu tạo lên vật.
D-
Cả A,B,C đều đúng.
8-
Vật như thế nào thì có khả năng hấp thụ bức xạ nhiệt tốt ?
A-
Vật chỉ có bề mặt xù xì.
B-
Vật chỉ có màu sẫm.
C-
Vật có bề mặt xù xì, có màu sẫm.
D-
Vật nhẵn bóng.
9-
Để đun nóng 5 lít nước từ 20oC lên 40oC cần phải cung cấp bao nhiêu nhiệt lượng? (biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K)
A-
4200kJ
B-
420kJ
C-
4200J
D-
42kJ
10-
Độ dẫn nhiệt của các chất giảm dần theo thứ tự:
A-
Rắn, lỏng, khí.
B-
Rắn, khí, lỏng.
C-
Khí, rắn, lỏng.
D-
Khí, lỏng, rắn.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1447. Đăng: 19-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG