GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Tính hiệu suất của bếp dầu, biết rằng cần phải tốn 0,2kh dầu hỏa mới đun sôi 4 lít nước có nhiệt độ ban đầu là 20oC. Cho năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là q = 44.106 J/kg, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.Lựa chọn câu trả lời đúng? A. H 52 % B. H 42% C. H 24% D. H 15% Phát biểu nào sau đây là không đúng nới nội dung định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng ? A. Trong quá trình cơ học, cơ năng có thẻ chuyển hóa thành nhiệt năng. B. Khi hai vật trao đổi nhiệt với nhau, nhiệt lượng vật này tỏa ra chính bằng nhiệt lượng mà vật kia thua vào. C. Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng đuợc bảo toàn. D. Năng lượng của một vật là một đại lượng không thay đổi theo thời gian. Khi phanh xe đạp, má phanh áp sát vào vành xe đạp làm cho xe chuyển động chậm dần rồi dừng lại. Khi đó đã xuất hiện quá trình chuyển hóa năng lượng trong các quá trình sau : A. Động năng của xe đã chuyển hóa thành cơ năng. B. Công thực hiện làm nhiệt năng của xe giảm. C. Động năng của xe đã chuyển hóa thành nhiệt năng không qua công của lực ma sát. D. Công thực hiện làm giàu thế năng của xe.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 03:03:18(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Tính hiệu suất của bếp dầu, biết rằng cần phải tốn 0,2kh dầu hỏa mới đun sôi 4 lít nước có nhiệt độ ban đầu là 20oC. Cho năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là q = 44.106 J/kg, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.Lựa chọn câu trả lời đúng?
A-
H 52 %
B-
H 42%
C-
H 24%
D-
H 15%
2-
Phát biểu nào sau đây là không đúng nới nội dung định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng ?
A-
Trong quá trình cơ học, cơ năng có thẻ chuyển hóa thành nhiệt năng.
B-
Khi hai vật trao đổi nhiệt với nhau, nhiệt lượng vật này tỏa ra chính bằng nhiệt lượng mà vật kia thua vào.
C-
Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng đuợc bảo toàn.
D-
Năng lượng của một vật là một đại lượng không thay đổi theo thời gian.
3-
Khi phanh xe đạp, má phanh áp sát vào vành xe đạp làm cho xe chuyển động chậm dần rồi dừng lại. Khi đó đã xuất hiện quá trình chuyển hóa năng lượng trong các quá trình sau :
A-
Động năng của xe đã chuyển hóa thành cơ năng.
B-
Công thực hiện làm nhiệt năng của xe giảm.
C-
Động năng của xe đã chuyển hóa thành nhiệt năng không qua công của lực ma sát.
D-
Công thực hiện làm giàu thế năng của xe.
4-
Một xe máy có ông suất là 1,8kw chuyển động với vận tốc là 36 km/h. Xe máy sẽ đi được quãng đường dài bao nhiêu với 4lít xăng ? Cho biết năng suất tỏ nhiệt của xằng là 46.106 J.kg, khối lượng riêng của xăng là 700 kg/m3. Động cơ có hiệu suất là 35%. Lựa chọn câu trả lời đúng.
A-
100km
B-
250 km
C-
180 km
D-
240 km
5-
Trường hợp nào sau đây cơ năng của vật bằng không?
A-
Quả nặng treo bỡi sợi dây
B-
Quả bóng cao su đang chuyển động đi lên
C-
Quả bóng cao su đang chuyển động rơi xuống
D-
Quả bóng đang nằm yên tại mặt đất
6-
Động năng của vật càng lớn khi?
A-
Đặt vật ở vị trí càng thấp
B-
Đặt vật ở vị trí càng cao
C-
Vật khối lượng lớn đồng thời có vận tốc lớn
D-
Vận tốc của vật càng nhỏ
7-
Nhiệt độ của vật càng cao ,thì:
A-
Nhiệt năng của vật càng giảm
B-
Nhiệt năng của vật càng lớn
C-
Động năng của vật giảm
D-
Thế năng của vật tăng
8-
Sự đối lưu xảy ra chủ yếu ở các chất?
A-
Rắn − Lỏng
B-
Rắn − Khí
C-
Lỏng − Khí
D-
Khí − Chân không
9-
Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/ Kg.K . Nhiệt lượng cần thiết để làm cho 2Kg nước tăng thêm 1oC là:
A-
2100 J
B-
8400 J
C-
800 J
D-
24200 J
10-
Thả một miếng đồng có khối lượng 0,6 Kg được đun nóng tới 100oC vào 0,5lít nước đựng trong bình, biết nhiệt độ cuối cùng của đồng và nước là 30oC . Coi sự trao đổi nhiệt chỉ xảy ra giữa miếng đồng và nước. Tính lượng nhiệt nước đã thu vào để nóng lên ? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/ Kg.K và của Đồng là 380 J/Kg.K
A-
18960 (J)
B-
17960 (J)
C-
16960 (J)
D-
15960 (J)
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1482. Đăng: 20-12-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG