GMT: Thứ Hai, ngày 23  tháng 7, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử   


Trắc Nghiệm IQ - 82
Có nhiều người tin rằng sự ảnh hưởng của gene lên chỉ số IQ càng ngày càng kém quan trọng trong cuộc sống khi con người già đi và học hỏi thêm càng nhiều kinh nghiệm. Thật ngạc nhiên là điều ngược lại lại xảy ra. Đối với trẻ em, hệ số di truyền là 0,2 (20%), một thiếu niên là 0,4 và có thể lên đến 0.8 đối với người lớn. Những ảnh hưởng của gia đình cũng có vẻ biến mất khi lớn lên. Những trẻ em nuôi sau khi lớn lên có hệ số di truyền hầu như không hề liên quan (gần 0), trong khi những anh chị em cùng cha mẹ thì con số đó là 0,6. Nghiên cứu về những cặp sinh đôi cùng trứng cho thấy con số đó sẽ được nâng lên đến 0,86.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 03:06:30(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hình bên dưới:

Hình ô vuông còn trống sẽ được thay thế bởi hình nào dưới đây?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
2-
Cho chuỗi hình Hình tiếp theo của chuỗi hình bên trái sẽ là hình nào trong các hình dưới đây?
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
3-
Cho hình
Trong các hình bên dưới, hãy tìm hình phù hợp thay thế cho dấu chấm hỏi của hình trên.
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
4-
Tìm hình tiếp theo của chuỗi trong số các hình bên dưới
A-
Hình A
B-
Hình B
C-
Hình C
D-
Hình D
5-
Cho hình
Theo thứ tự từ trái qua phải, hãy tìm hai hình thích hợp thay thế cho các dấu chấm hỏi trong hình trên.
A-
A và D
B-
B và C
C-
E và B
D-
D và E
6-
Một ngày đẹp trời, Linh đến vườn bách thú chơi một mình. Linh đi xem 3 loài động vật: Khỉ, gấu và sư tử. Tổng số các con vật của cả 3 loại nhiều hơn 26 và ít hơn 32.
Dựa vào lời kể của Linh, bạn hãy đoán xem mỗi loại động vật có bao nhiêu con:
1. Tổng số khỉ và sư tử nhiều hơn số gấu.
2. Tổng số gấu và sư tử nhiều hơn số khỉ nhân đôi.
3. Tổng số khỉ và gấu nhiều hơn số sư tử nhân ba.
4. Số lượng gấu không nhiều bằng số sư tử nhân đôi.
A-
Khỉ 9 con, gấu 13 con, sư tử 7 con.
B-
Khỉ 10 con, gấu 12 con, sư tử 7 con.
C-
Khỉ 8 con, gấu 11 con, sư tử 9 con.
D-
Khỉ 8 con, gấu 10 con, sư tử 11 con.
E-
Khỉ 11 con, gấu 12 con, sư tử 7 con.
7-
Tìm số thay thế cho dấu chấm hỏi?:
A-
Số 7
B-
Số 34
C-
Số 23
D-
Số 15
E-
Số 8
8-
Viết lên dòng thứ ba từ nào đồng nghĩa với hai từ đầu:
TRỘN LẪN
LÁO XƯỢC
(.......)
A-
HỢP
B-
HỖN
C-
TẠP
D-
LẪN
E-
SỐC
9-
Từ nào có thể tạo thành một từ khác, với các chữ cái sau đây: (đồng nghĩa với từ : ân)
A-
ặn
B-
ồn
C-
ơn
D-
un
E-
ong
F-
ều
10-
Hai chữ cái tiếp theo của chuỗi hình bên dưới là những chữ nào?
AE BF CG DH ??
A-
KL
B-
BM
C-
EI
D-
IT
[ Đặng Vân Oanh - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1520. Đăng: 23-12-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG