GMT: Thứ Bảy, ngày 20  tháng 10, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 07
Chọn câu sai trong các câu sau: a. Đơn vị hiệu điện thế trong hệ SI là kV b. Khi mắc vôn kế vào mạch điện, người ta coi rằng không có dòng điện qua vôn kế c. Đồng hồ đa năng là dụng cụ đo điện với nhiều chức năng. Đồng hồ này có thể đo cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở d. Để tránh hư hỏng xảy ra cho vôn kế, ban đầu cần sử dụng thang đo lớn nhất, rồi căn cứ vào giá trị sơ bộ mà chọn thang đo phù hợp Muốn đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện, bạn Ngân nên chọn dụng cụ đo nào sau đây: a. Vôn kế b. Ampe kế c. Đồng hồ vạn năng d. Đồng hồ tính điện năng tiêu thụ Câu nào sau đây sai: a. Vôn kế là dụng cụ để do hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện hay giữa 2 đầu của dụng cụ điện đang hoạt động b. Vôn kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện trong mạch c. Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện trong mạch hay cường độ dòng điện qua một dụng cụ điện d. Khi đo, ampe kế được mắc nối tiếp với nguồn điện, và các dụng cụ điện
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 10:55:50(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Chọn câu sai trong các câu sau:
A-
Đơn vị hiệu điện thế trong hệ SI là kV
B-
Khi mắc vôn kế vào mạch điện, người ta coi rằng không có dòng điện qua vôn kế
C-
Đồng hồ đa năng là dụng cụ đo điện với nhiều chức năng. Đồng hồ này có thể đo cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở
D-
Để tránh hư hỏng xảy ra cho vôn kế, ban đầu cần sử dụng thang đo lớn nhất, rồi căn cứ vào giá trị sơ bộ mà chọn thang đo phù hợp
2-
Muốn đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện, bạn Ngân nên chọn dụng cụ đo nào sau đây:
A-
Vôn kế
B-
Ampe kế
C-
Đồng hồ vạn năng
D-
Đồng hồ tính điện năng tiêu thụ
3-
Câu nào sau đây sai:
A-
Vôn kế là dụng cụ để do hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện hay giữa 2 đầu của dụng cụ điện đang hoạt động
B-
Vôn kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện trong mạch
C-
Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện trong mạch hay cường độ dòng điện qua một dụng cụ điện
D-
Khi đo, ampe kế được mắc nối tiếp với nguồn điện, và các dụng cụ điện
4-
Vôn kế là dụng cụ để đo:
A-
Hiệu điện thế
B-
Cường độ dòng điện
C-
Nhiệt lượng tỏa ra trên dụng cụ
D-
Chiều dại của dây dẫn
5-
Mắc hai đầu của một bóng đèn vào 2 cực của nguồn. Chọn câu phát biểu không chính xác trong các phát biểu sau:
A-
Ta phải mắc vôn kế song song với hai đầu điện thế cần đo
B-
Hiệu điện thế ở 2 đầu bóng đèn hoạt động đúng hiệu điện thế định mức
C-
Hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn bằng hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện
D-
Khi ta mắc vôn kế vào 2 đầu của bóng đèn hay vào 2 cực của nguồn điện thì kim của vôn kế sẽ chỉ những giá trị như nhau
6-
Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A-
Khi không có dòng điện chạy qua dụng cụ điện, thì hiệu điện thế giữa 2 đầu dụng cụ đó bằng không
B-
Khi cường độ dòng điện qua một dụng cụ điện càng lớn thì hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đó càng nhỏ
C-
Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường
D-
Hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện khi mạch kín nhỏ hơn hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở
7-
Bóng đèn pin có ghi 12V được mắc vào mạch điện. Nhận xét nào sau đây sai:
A-
Hiệu điện thế định mức của bóng đèn là 12V
B-
Bóng đèn hoạt động ở hiệu điện thế thấp hơn sẽ mau hỏng
C-
Bóng đèn hoạt động ở hiệu điện thế thấp hơn 12V thì bóng đèn sáng bình thường
D-
Bóng đèn hoạt đòng ở hiệu điện thế thấp hơn 12V có thể bị hỏng (bị dứt dây tóc bóng đèn)
8-
Muốn đo hiệu điện thế ở 2 đầu của 1 bóng đèn ta phải:
A-
Chọn vôn kế có giới hạn đo phù hợp với giá trị cần đo
B-
Hai chốt của vôn kế được mắc trực tiếp vào hai đầu của bóng đèn, sao cho dòng điện đi vào chốt (+) và đi ra chốt (-)
C-
Mắc vôn kế nối tiếp với bóng đèn
D-
Cả hai câu A và B
9-
Khi mắc cầu chì trong gia đình, cầu chì nên được mắc như thế nào với các thiết bị điện:
A-
Mắc song song với các bóng đèn
B-
Mắc nối tiếp với từng bóng đèn
C-
Mắc nối tiếp với từng thiết bị điện
D-
Mắc ngay đầu nguồn điện
10-
Những việc làm nào dưới đây không an toàn cho người sử dụng điện:
A-
Sửa điện với các dụng cụ được bọc vỏ cách điện
B-
Các mạch điện trong gia định đều có lắp cầu chì
C-
Khi sửa điện trong gia đình cần ngắt cầu dao điện
D-
Phơi quần áo trên dây dẫn có dòng điện
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 974. Đăng: 23-12-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG