GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL   
 Đồ họa     Hệ Điều Hành   

Trắc nghiệm Linux - Bài 22
Trong hệ thống Linux user nào có quyền cao nhất [a]--User administrator [b]--User root [c]--User admin [d]--User có UID=0.... Hệ thống Linux có mấy Run Level chính [a]--Có 7 Run Level [b]--Có 6 Run Level [c]--Có 5 Run Level [d]--Có 4 Run Level.... Run level nào là shutdown và halt hệ thống [a]--Level 6 [b]--Level 5 [c]--Level 3 [d]--Level 0......
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:07:21(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Trong hệ thống Linux user nào có quyền cao nhất?
A-
User administrator
B-
User root
C-
User admin
D-
User có UID=0
2-
Hệ thống Linux có mấy Run Level chính?
A-
Có 7 Run Level
B-
Có 6 Run Level
C-
Có 5 Run Level
D-
Có 4 Run Level
3-
Run level nào là shutdown và halt hệ thống?
A-
Level 6
B-
Level 5
C-
Level 3
D-
Level 0
4-
Run level nào là reboot hệ thống?
A-
Level 6
B-
Level 5
C-
Level 3
D-
Level 0
5-
Run level nào làm hệ thống chạy full mode with X window?
A-
Level 6
B-
Level 5
C-
Level 3
D-
Level 0
6-
Ở run level nào hệ thống không đòi hỏi ta phải nhập username password để login?
A-
Level 1
B-
Level 3
C-
Level 5
D-
Không có level nào
7-
Chương trình soạn thảo văn bản nào là phổ biến nhất trong hđh Linux:
A-
vi
B-
Word
C-
Emacs
D-
Pico
8-
Chương trình soạn thảo nào sau đây không sử dụng giao diện đồ hoạ?
A-
emacs
B-
latex
C-
vi
D-
kword
9-
Emacs là một chương trình:
A-
Soạn thảo văn bản
B-
Công cụ lập trình
C-
Email client
D-
Tất cả các tính năng trên
10-
Trong vi, để vào mode edit insert ta phải dùng lệnh nào?
A-
Dùng phím F4
B-
ESC-:i
C-
ESC-:q
D-
ESC-:x
[ Thành Lãm - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1826. Đăng: 23-12-2011.   
Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG