GMT: Thứ Tư, ngày 24  tháng 7, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học   
 Giải tích     Hệ Vô Tỉ     Hình Học     Lượng Giác     Tổ Hợp   

Luyện thi đại học Giải tích - Bài 62
Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 2 (C). Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm A(1; 0)?
Cho hàm số y = (m + 2)x3 + 3x2 + mx + 2 (Cm). Định giá trị của m để hàm số có cực trị?
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 01:29:45(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 2 (C). Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm A(1; 0)?
A-
y - 3x + 3 = 0
B-
y + 3x - 3 = 0
C-
y - 3x - 3 = 0
D-
y + 3x + 3 = 0
2-
Cho hàm số y = (m + 2)x3 + 3x2 + mx + 2 (Cm). Định giá trị của m để hàm số có cực trị?
A-
B-
C-
D-
3-
Giải phương trình
A-
B-
C-
D-
4-
Tìm tập xác định của hàm số
A-
B-
C-
D-
5-
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho Hyperbol và đường thẳng (d): 2x + 15y - 10 = 0. Gọi A, B là giao điểm của (H) và (d) với xA > 0. Tính độ dài AB?
A-
B-
C-
D-
6-
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho Hyperbol và đường thẳng (d): 2x + 15y - 10 = 0. Gọi A, B là giao điểm của (H) và (d) với xA > 0. Tìm tọa độ điểm C ∈ (H) sao cho ΔABC cân ở A?
A-
B-
C-
D-
7-
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(1; 2; -1) và đường thẳng
Xác định tọa độ hình chiếu của điểm A lên đường thẳng (d)?
A-
A'(1; 2; -1)
B-
A'(-1; 2; -2)
C-
A'(2; 2; -1)
D-
A'(-2; 1; -1)
8-
Tính diện tích giới hạn bởi
A-
B-
C-
D-
9-
Cho . Tính hệ số của x8
A-
B-
C-
D-
Đáp số khác
10-
Cho hàm số . Tìm giá trị của m để hàm số đồng biến trên
A-
B-
C-
D-
[ Trinh Doan - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 725. Đăng: 23-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG