GMT: Thứ Sáu, ngày 13  tháng 12, năm 2019 . .   
Đăng nhập tạm thời:  

Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử   


Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 08
Hãy chọn câu trả lời sai sau đây. A. Khi thổi sáo thì nguồn phát ra âm thanh là các lỗ sáo. B. Khi gõ dùi vào trống thì mặt trống rung động phát ra âm thanh. C. Khi dùng búa cao su gõ nhẹ vào âm thoa thì âm thoa dao động phát ra âm thanh. D. Nguồn âm là vật phát ra âm thanh. Hãy giải thích sự phát âm của cái sáo khi thổi vào nó bằng cách chọn phương án giải thích đúng nhất trong các phương án sau: A. Do cột không khí trong sáo chuyển động và phát ra âm thanh. B. Do cột không khí trong sáo dao động mạnh và phát ra âm thanh. C. Do thân sáo chuyển động và phát ra âm thanh. D. Do thân sáo dao động và phát ra âm thanh. Người ta cũng tạo được bộ đàn đá bằng các thanh nước đá. Khi gõ vào các thanh nước đá này thì âm thanh cũng được phát ra. Nguồn phát ra âm thanh ở đây là: Hãy chọn kết luận đúng nhất. A. Các thanh nước đá. B. Không khí. C. Các thanh nước đá dao động khi bị gõ. D. Các thanh nước đá ở nhiệt độ thấp.
Thời gian bắt đầu: Hôm nay lúc 21:27:47(Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Thời gian làm bài: 20 phút.  Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:
1-
Hãy chọn câu trả lời sai sau đây.
A-
Khi thổi sáo thì nguồn phát ra âm thanh là các lỗ sáo.
B-
Khi gõ dùi vào trống thì mặt trống rung động phát ra âm thanh.
C-
Khi dùng búa cao su gõ nhẹ vào âm thoa thì âm thoa dao động phát ra âm thanh.
D-
Nguồn âm là vật phát ra âm thanh.
2-
Hãy giải thích sự phát âm của cái sáo khi thổi vào nó bằng cách chọn phương án giải thích đúng nhất trong các phương án sau:
A-
Do cột không khí trong sáo chuyển động và phát ra âm thanh.
B-
Do cột không khí trong sáo dao động mạnh và phát ra âm thanh.
C-
Do thân sáo chuyển động và phát ra âm thanh.
D-
Do thân sáo dao động và phát ra âm thanh.
3-
Người ta cũng tạo được bộ đàn đá bằng các thanh nước đá. Khi gõ vào các thanh nước đá này thì âm thanh cũng được phát ra. Nguồn phát ra âm thanh ở đây là: Hãy chọn kết luận đúng nhất.
A-
Các thanh nước đá.
B-
Không khí.
C-
Các thanh nước đá dao động khi bị gõ.
D-
Các thanh nước đá ở nhiệt độ thấp.
4-
Một người dùng âm thoa gõ vào mặt trống thì nghe được âm thanh. Đó là do:
A-
Mặt trống.
B-
Không khí.
C-
Âm thoa và mặt trống.
D-
Âm thoa dao động.
5-
Khi gảy vào dây đàn ghi-ta thì người ta nghe được âm thanh phát ra. Vật phát ra âm thanh đó là:
A-
Không khí xung quanh dây đàn.
B-
Dây đàn dao động.
C-
Hộp đàn.
D-
Ngón tay gảy đàn.
6-
Khi đánh trống tại sao người ta thường gõ dùi trống vào mặt trống một cách dứt khoát sao cho thời gian dùi trống chạm vào mặt trống là rất ngắn. Câu giải thích nào sau đây là đúng nhất.
A-
Để mặt trống ít bị rung.
B-
Để mặt trống rung mạnh hơn.
C-
Để mặt trống không bị hỏng.
D-
Để mặt trống có thể dao động ngay và tạo ra âm thanh.
7-
Khi luồng gió thổi qua rừng cây, ta nghe âm thanh phát ra. Vật phát ra âm thanh là:
A-
Thân cây.
B-
Luồng gió.
C-
Luồng gió và lá cây đều dao động.
D-
Lá cây.
8-
Trong bài hát "Nhạc rừng" của Hoàng Việt, nhạc sĩ viết:
"Róc rách, róc rách
Nước luồn qua khóm trúc".
Âm thanh được phát ra từ:
A-
Dòng nước dao động.
B-
Lá cây dao động.
C-
Dòng nước và khóm trúc.
D-
Do lớp không khí ở trên mặt nước.
9-
Người ta thường chọn những kim loại có tính đàn hồi rất tốt để làm âm thoa. Lí do nào sau đây là phù hợp?
A-
Làm cho âm thoa đẹp hơn.
B-
Làm cho âm thoa cứng hơn.
C-
Làm cho âm thoa ít dao động hơn.
D-
Làm cho âm thoa có thể dao động lâu hơn.
10-
Khi bay, một số loài côn trùng như ruồi, muỗi, ong ...tạo ra những tiếng vo ve. Câu giải thích nào sau đây là hợp lí nhất?
A-
Do chúng có bộ phận phát ra âm thanh đặc biệt.
B-
Do hơi thở của chúng mạnh đến mức phát ra âm thanh.
C-
Do đôi cánh nhỏ của chúng vẫy rất nhanh tạo ra dao động và phát ra âm thanh.
D-
Do chúng vừa bay vừa kêu.
[ Minh Lam - ST ]

Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz    Xem: 1133. Đăng: 24-12-2011.   

Support Link:
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG